Val 2022: Viktigaste valfrågorna i Oskarshamns kommun enligt våra läsare

Val 2022: Viktigaste valfrågorna i Oskarshamns kommun enligt våra läsare

2021-12-23 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMNS KOMMUN

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 enligt Valmyndigheten.

Inför valet 2022 kommer vi att lägga extra fokus på våra läsares viktigaste frågor.

Enligt vår enkätundersökning bland våra läsare i Oskarshamns kommun så är följande frågor viktigast i valet 2022.

 • Sjukvård 58,8%
 • Lag & ordning 57,8%
 • Äldreomsorg 50%
 • Invandring & integration 47,1%
 • Skola & utbildning 43,1%
 • Trygghet 39,2%
 • Energifrågor 32,4%
 • Pension 29,4%
 • Ekonomi & skatt 26,5%
 • Jobb & arbete 25,5%
 • Infrastruktur 23,5%
 • Miljö & klimat 18,6%
 • Boende 17,6%
 • Företagande & entreprenörskap 12,7%
 • Sociala frågor 11,8%
 • Jämlikhet 6,9%
 • Jämställdhet 6,9%
 • Kultur 5,9%
 • Familjepolitik 4,9%
 • Djurrättsfrågor 4,9%
 • Försvaret 3,9%

Några av våra läsares kommentarer

”Att vi alla arbetar för att kommunen ska utvecklas så att vi som redan bor här trivs men även för att locka nya företag, invånare, besökare och turister till hela kommunen. De styrande måste se utanför stadens gränser och se hela kommunen. Invånarna är kommunens viktigaste resurs.”

”Alla frågor är lika viktiga vi måste komma någonstans för det funkar inte som det är nu.”

”Jag anser att välfärdsfrågor tillsammans med utvecklingsfrågor är lika viktiga för bor kommun, vi behöver detta gör att utvecklas och må bra.”

”Skolan. För det är vår framtid. Dra inte ner på mer personal utan det behövs mer personal i skolans miljö.”

”Trygghet när man är ute på kvällen. Man vågar knappt gå ut. Ska man känna så. Otryggt att låta barnen gå hem själva…”

”Energi, att stå upp för kärnkraft då det är bland dem bättre alternativen för driftsäker el och för miljön. Bringar mycket arbetstillfällen till kommunen.”

”Utveckla kärnkraften vi behöver en stabil elförsörjning säg nej till vindkraft.”

”Äldreomsorgen tycker jag är extra viktigt för att de äldre ska känna sig trygga och behandlas på ett lugnt sätt.”

”Att kulturen jämförs på samma villkor som idrotten i Oskarshamn. Oskarshamns rika kulturliv kommer sig inte av politiska satsningar utan från enträgna kulturarbetare som satsar egen tid och kapital på sitt eget kulturella arbete. De politiska besluten kring kultursatsningarna i Oskarshamns kommun kännetecknas av halvhjärtade försök av mer eller mindre ointresserade politiker som verkar tro att stora arrangemang som Latitud 57 gynnar det lokala kulturlivet i staden. Vi måste ha bredare kulturella projekt som kännetecknas av långsiktighet och kontinuitet för att främja kulturlivet och sätta kommunen på kartan när det gäller att vara en attraktiv kulturell smältdegel som drar folk till staden.”

”Att snabbt vända utvecklingen med kriminella invandrarungdomar som härjar i stan!”

Läsarfråga:

Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?
3952 röster
Foto: Sveriges Riksdag

Resultat från valet 2018

FAKTA / Allmänna val i Sverige

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemet i Sverige grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

 • Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
 • Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
 • Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
 • Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.
 • Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige ­– de är direktvalda av folket

Foto: Sveriges Riksdag

Dela gärna artikeln: