Valet var inte tillgängligt för alla: ”Det här är ett demokratiproblem”

Valet var inte tillgängligt för alla: ”Det här är ett demokratiproblem”

2022-09-19 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Efter valet den 11 september kan de konstatera att valet inte var tillgängligt alla.

I årets val har vi sett extremt tydligt att varje röst är viktig. Men det har tyvärr fungerat dåligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att rösta.

– Röstningslokalerna var inte alltid tillgängliga, berättar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR. Och säkert har en del som köat fått vända, för att kroppen inte orkar stå ute så länge.

Informationen har inte nått ut

I år har åtgärder vidtagits för att stärka valhemligheten och även tillgängligheten har förbättrats, med exempelvis ambulerande röstmottagare, hjälp av röstmottagare i vallokal, med mera. Men informationen kring att de finns och hur det fungerar har inte nått ut i tillräcklig omfattning. När människor inte vet att det finns är det svårt att använda sig av den hjälpen.

En person berättade för DHR att hen inte kunde ta sig ifrån sitt hem på grund av att hissen i huset inte reparerats – och hen hade inte heller fått sitt röstkort hemskickat, vilket behövs för budröstning.

En medlem berättar att många i hemtjänstens personal inte känner till budröstning, vilket innebär att många med funktionsnedsättning får höra att det bara går att rösta fysiskt i vallokal. Den medlemmen hade också beställt material för ombudsröstning men det tog tio dagar att få hem. Till andra hann materialet inte komma alls.

Mörkertalet är stort

En förtidsröstningslokal i Gävle höll inte måttet, vilket SR Gävleborg rapporterade om. Liknande problem märktes i Falun.

Den som inte själv kan ta sig till vallokal och som inte heller hade möjlighet att rösta med bud, skulle kunna få besök av kommunens ambulerande röstmottagare. Men det visade sig att detta krävde god framförhållning, upp till en vecka.

– Dessa exempel är saker vi vet, därför att DHR fått berättelserna, säger Åsa Strahlemo. Vi är lika säkra på att mörkertalet för personer med funktionsnedsättning som ville rösta, men inte kunde, är stort. Det här är ett demokratiproblem.

Varje röst är viktig

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger i artikel 29 att Sverige ska ”säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra /…/ att rösta och att bli valda /…/”. Sverige ska också ”säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda.”

– I ett val som detta, när väldigt lite skiljer mellan blocken och när dessutom valdeltagandet är väldigt lågt, då är varje röst viktig. Har Sverige verkligen råd att försvåra för, och i värsta fall utestänga, människor som personer med funktionsnedsättning från valen? Är det värdigt en demokrati? säger Åsa Strahlemo.

Hade du problem med att rösta i valet den 11 september i Oskarshamns kommun, Mönsterås kommun eller Högsby kommun?

Skicka gärna dina upplevelser till tipsa@oskarshamns-nytt.se.

Foto: Sveriges Riksdag

Dela gärna artikeln: