Vänsterpartiet: ”En skrämmande utveckling”

Vänsterpartiet: ”En skrämmande utveckling”

2020-10-13 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Vänsterpartiet föreslår i sin nationella höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden”, skriver partiet i ett pressmeddelande på tisdagen.

Linda Fleetwood (V).

”I slutet av sommaren presenterade Jämlikhetskommissionen sin rapport som visade en skrämmande utveckling i Sverige, med ökade klyftor mellan en liten men allt rikare ekonomisk elit och den övriga befolkningen.”

”När regeringen presenterade sin höstbudget, förhandlad med C och L, får ägare till dyra fastigheter och storbolag ytterligare skattesänkningar medan satsningarna på arbetslösa och på välfärden till stor del är tillfälliga.”

– I Vänsterpartiets budgetmotion däremot beskattas förmögenheter, arv och fastigheter progressivt. Därför kan vi i regioner och kommuner få permanenta pengar för att klara av välfärdsuppdragen, säger Linda Fleetwood, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Region Kalmar Län.

Vänsterpartiet förslag skulle ge Region Kalmar län

– 95 miljoner kr/år till sjukvårdens personal

– 33 miljoner kr/år för att klara att ge god sjukvård i glesbygd

– 78 miljoner kr/år till investeringsstöd för samhällsfastigheter

– Med dessa pengar skulle vi kunna minska de klyftor som finns i vårt län mellan stad och land och göra nödvändiga satsningar på arbetsmiljön och löner för våra medarbetare, säger Linda Fleetwood. Det handlar i grunden om att ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett hållbart samhälle för alla, inte bara för några få.

FOTO

REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn