Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Vänsterpartiet skriver på ON Debatt: Kultur måste få kosta!

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

DEBATTARTIKEL

För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden som inte kan prioriteras bort.

”Kulturen har ett eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter”

LINDA FLEETWOOD (V) OCH SARA KÅNÅHOLS (V)

Kulturen har ett eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter.

Kultur måste precis som kollektivtrafik och hälso- och sjukvård få kosta skattepengar och ta plats, speciellt om vi menar allvar med att den ska finnas för alla.

Vänsterpartiet ser kulturen i dess mångfald av yttringar som en positiv livgivande kraft som ger människor verktyg att hantera sin egen verklighet.

Nödvändig

En offensiv och expansiv kulturpolitik är därför nödvändig för välfärden, yttrandefriheten och demokratin.

Utveckla folkbildningen!

Vänsterpartiet försvarar den oberoende kulturen.

Politiken ska skapa förutsättningar för en bred kultur som kommer alla till del och hålla en armlängds avstånd till innehållet.

”Vi lever i en tid då högerpopulistiska krafter försöker styra information och innehåll allt hårdare”

Vi lever i en tid då högerpopulistiska krafter försöker styra information och innehåll allt hårdare.

Därför är det särskilt viktigt att satsa på och utveckla folkbiblioteken, folkbildningen och public services oberoendeställning.

Avgörande

En fri kultur är avgörande för en stark demokrati.

Kultur i hela länet!

All samhällsplanering måste ha inslag av kultur. Inte minst i den regionala planeringen spelar lokaliseringen av kulturella händelser och institutioner en viktig roll.

Möjligheten att utöva och möta kultur där man bor är viktigt, särskilt för de som saknar erfarenhet eller vana att gå på museum eller teater.

De centralt belägna kulturinstitutionerna måste därför öka sin uppsökande verksamhet och försöken att nå nya grupper.

”Vi vill att kultur ska vara tillgänglig för alla”

Vi vill att kultur ska vara tillgänglig för alla.

Den ska vara lätt att uppleva och utöva oavsett var i länet man bor eller vem man är.

Möjligheten att skapa och ta del av kultur måste finnas i hela vårt avlånga landsbygdslän.

Upprusta Bygdegårdar, Folkets Hus och Parker för ökad jämlikhet!

Mindre barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har svårare än andra att förflytta sig till de platser där kulturaktiviteter och konst finns.

Måste ändras

Det måste ändras.

Det finns många lokaler i Bygdegårdarnas, Våra Gårdars och Folkets Hus och Parkers regi, som kan användas ännu mer som samlingslokaler och för olika konstnärliga uttryck.

Arrangörskapet behöver därför stöttas och utvecklas tillsammans med kulturinstitutionerna och fria grupper.

Regionen behöver initiera kartläggning och tillgänglighet för lokalerna och även avsätta bidrag till upprustning och digitalisering.

”Jämlikhet i tillgång till kultur och kulturella uttrycksmedel minskar klyftorna både mellan grupper och mellan individer”

Jämlikhet i tillgång till kultur och kulturella uttrycksmedel minskar klyftorna både mellan grupper och mellan individer.

Ta bort bort trösklar!

Bland de kulturaktiviteter som erbjuds särskilda grupper som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är det viktigt att möjligheten till eget skapande finns med, helst under ledning av professionell konstnär.

Det är en viktig del i att ta bort trösklarna till konsten och skapar arbetstillfällen för regionens konstnärliga utövare. De regionala konstnärliga utövarna måste stödjas.

Kulturpott

Det innebär att de regler för ersättning tex enligt MU-avtalet, författarförbundet med flera, ska följas vid arrangemang inom länet. Utövarna saknar ofta arenor för att ”visa upp sig”. Möjligheten att ge bidrag för lokalhyra vid egna arrangemang eller till lokalhållaren bör ses över. 

Kulturpott för att främja hälsa och lokala kulturutövare!

”Kultur berikar inte bara människors liv, kultur bidrar även till att främja hälsoarbetet i Kalmar län och är del i att den enskilda människan får ett friskare, tryggare och rikare liv”

Kultur berikar inte bara människors liv, kultur bidrar även till att främja hälsoarbetet i Kalmar län och är del i att den enskilda människan får ett friskare, tryggare och rikare liv. På senare år har det uppmärksammats att kulturupplevelser och deltagande i kulturaktiviteter har en positiv påverkan på hälsan och motverkar ensamhet.

Vänsterpartiet vill tillskapa en kulturpott varifrån kliniker och vårdavdelningar ska kunna söka pengar för att finansiera kulturupplevelser för sina patienter och boende.

På så sätt har våra lokala kulturutövare som inte får regionala medel en möjlighet att utvecklas och att kunna leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden.

Linda Fleetwood, oppositionsråd (V), bilden

Sara Kånåhols, regionkandidat (V)

Foto: Vänsterpartiet

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS