Vänsterpartiet vill höja pensionerna

Vänsterpartiet vill höja pensionerna

2020-03-02 Av av Peter A Rosén

SVERIGE

Vänsterpartiet håller med om att pensionerna i Sverige måste höjas. ”Men vi har inte slagit fast någon exakt summa”, säger Ida Gabrielsson, riksdagsledamot med ansvar för sjukförsäkringsfrågor inom vänstern.

Vänsterpartiet anser att pensionssystemet måste ge alla medborgare en ekonomisk trygghet.

– Man ska i god tid kunna räkna ut hur stor pensionen blir. Vänsterpartiet vill ha ett nytt pensionssystem, som utformas utifrån dessa förutsättningar.

– Tills det finns på plats, så föreslår vi ändringar i det nuvarande systemet.

Vill höja garantipensionen med 1 000 kronor

– Vi har, bland annat, föreslagit att garantipensionen ska höjas med drygt 1000 kronor i månaden, istället för regeringens 200 kronor. Vi vill också inkomstindexera garantipensionen, så att den följer med löneutvecklingen och vi vill öka inbetalningarna till pensionssystemet, så att pensionerna höjs generellt. Dessutom vill vi att pensionsrätterna baseras på bakomliggande inkomst istället för faktiskt inkomst, så att sjukdom eller föräldraledighet inte påverkar pensionen, säger Ida Gabrielsson.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Ida Gabrielsson (V), riksdagsledamot med ansvar för sjukförsäkringsfrågor inom vänstern. FOTO: SVERIGES RIKSDAG
Dela gärna artikeln: