Vården i länet har bästa tillgängligheten i landet

Vården i länet har bästa tillgängligheten i landet

2020-02-04 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN/KALMAR LÄN

Region Kalmar län har den bästa primärvården i Sverige.

Åtminstone när det handlar om tillgänglighet.

Det visar den senaste patientenkäten, som publicerades på tisdagen.

I ett pressmeddelande berättar Region Kalmar län om den nya mätningen i Nationell patientenkät. Regionen konstaterar att primärvården i vårt län håller en hög och stabil kvalitet, enligt patienterna som har tillfrågats om sina upplevelser.

När det gäller tillgänglighet placeras alltså de offentliga och privata mottagningarna i länet på första plats i landet. Totalt är det sju olika områden som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

”Ett glädjande resultat”

Region Kalmar län hamnar över riksgenomsnittet inom samtliga områden. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar sammanfattningsvis att det numera är patienterna i Jämtland som är nöjdast med vården. Därefter kommer Region Halland och Region Kalmar län.

– Det är återigen ett glädjande resultat. I Kalmar län har vi en primärvård med offentliga och privata mottagningar som är mycket uppskattad av patienterna, säger planeringsdirektören Sofia Hartz.

Hon konstaterar att kontinuiteten på de enskilda mottagningarna betyder mycket.

Det allra bästa totalbetyget i länet får hälsocentralen i Ankarsrum och de privata Riddarhusläkarna. Båda bedriver sin verksamhet i Västerviks kommun.

Fick träffa samma läkare

Patienterna vid de två mottagningarna fick i stor utsträckning träffa samma läkare som tidigare. Personalen var också mer samstämmig kring olika besked till patienten – och nästa steg i vården/behandlingen var tydligt för patienterna.

Nationell patientenkät är en av landets största enkätundersökningar – och samtliga regioner deltar i den sedan 2009. Utvärderingen av primärvården i Sverige genomförs vartannat år.

Primärvårdsenkäten skickades ut till de patienter som besökte en hälso- eller vårdcentral under september 2019. Sammanlagt var det 7 686 patienter i vårt län som fick möjligheten att svara på enkäten. 3 076 (40 procent) av dem besvarade frågorna.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

Dela gärna artikeln med dina vänner: