VIKTIG INFORMATION FRÅN ANDERS TEGNELL OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

VIKTIG INFORMATION FRÅN ANDERS TEGNELL OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

2022-01-31 Av av Oskarshamns-NyttSVERIGE

Tidsintervallet mellan den andra och den tredje covid-19-vaccindosen sänks – från minst fem till minst tre månader i den senaste rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, som har tagit beslutet med anledning av den kraftiga smittspridningen i landet.

Med en tidigarelagd påfyllnadsdos lägger man ”ytterligare en broms på smittspridningen”, påpekar statsepidemiologen Anders Tegnell.

Den tredje dosen kan tas av alla som är äldre än 18 år.

Foto: Lena Katarina Johansson

Dela gärna artikeln: