Viktig information till allmänheten: Eldningsförbud i hela länet

Viktig information till allmänheten: Eldningsförbud i hela länet

2020-06-30 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Från och med klockan 12 idag, den 30 juni, införs eldningsförbud i hela Kalmar län.

Det är kommunerna i länet som har tagit beslutet.

”Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och prognoser för kommande dagar. Räddningstjänsten gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.”

Här kan du läsa mer om eldningsförbud.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Brandrisken är stor i länet. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: