”Viktigt att demokratiarbetet inte åsidosätts trots pandemin”

2020-05-13 0 av Peter A RosénLÄNET

Det är ”viktigt att demokratiarbetet inte åsidosätts trots pandemin”, skriver Moderaterna i länet i ett pressmeddelande.

”På regionstyrelsen den 13 maj hanteras en rad motioner lagda före pandemin. Svaren misslyckas dessvärre att adressera de frågor som lyfts. Möjligen upptar arbetet kring pandemin all tid. Då är det bättre att svaren dröjer så att e åtminstone blir fullständiga. Därför kommer Moderaterna att yrka på återremiss på motionerna om att höja avgifterna för uteblivna vårdbesök liksom att skrota pensionsåldern.”

– När jag läser svaret på vår motion om en avgiftshöjning på uteblivna besök så kan vi inte göra annat än att yrka på en återremiss av ärendet. Motionens två delar är inte besvarade. Dels använder man en utredning som inte behandlar detta och dels har man helt missat att bemöta vårt förslag om att årligen redovisa alla uteblivna besök såväl i antal som i ökade och onödiga kostnader för sjukvården. Jag ser fram emot att få läsa ett mer utförligt svar senare i år, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen.

– Vården är i stort behov av personal, det vittnar inte minst de dystra kostnaderna för hyrbemanning om. Region Kalmar län kan vinna mycket genom att följa andra regioner där pensionsåldern tagits bort. Ett sätt att bli en mer attraktiv arbetsgivare är att uppskatta erfarenhet och kunskap hos medarbetarna. Men svaret på motionen handlar istället om LAS och uppsägningar, vilket motiverar en återremiss. Trots pandemin måste svar bemöta rätt fråga, det är viktigt för demokratin, säger Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet.

Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Carl Dahlin (M). FOTO: PETER A ROSÉN