Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

”Vindkraft kommer aldrig lösa omställningen till grön energi”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTREPLIK

Replik på Björn B Karlssons debattartikel om vindkraft vid Simpevarp i Kalmarsund.

För att få människor att förstå vilket unikt område detta är som man valt att projektera för vindkraftsindustri på vid Simpevarp och att du väljer/döljer att inte ta med dessa viktiga bitar så väljer jag att publicera dem nedan.

Det enda du försöker dig på är att med denna artikel genom propaganda skrämma människor i trakten runt Kalmar Sund att gå med på detta vindkraftsprojekt.

Människor skall få klimatångest att tycka att vi får offra vårt vackra sund för en god gärning.

Men en gång för alla: Vindkraft kommer aldrig lösa omställningen till grön energi. Vi behöver mer stabila energikällor som producerar alla timmar alla dagar och inte bara när det blåser.

Det du glömmer i din debattartikel är att både Figeholm och Byxelkrok med detta gigantiska vindindustriprojekt kommer att försvinna som turistorter. Man åker som turist till Kalmarsund just för den fina och unika naturen. Att blicka ut över dessa 300 m höga stålskelett med dess ljud, beskuggning och blinkningar alla dygnens timmar kommer göra att turisterna väljer andra ställen istället. Det är många människor runt denna kuststräcka som just lever på turism och dessa företag kommer försvinna.

Det är betydligt fler än de 50 arbetstillfällen du surrar om eventuellt kan komma till. Vi måste helt enkelt hitta andra lösningar på problemet med energiförsörjning då vindkraft kommer fortsätta dela Sverige mellan stad och landsbygd.

Även de boende som flyttat ut till kalmarsundskusten för att få lugnet kommer drabbas oerhört. För egen del har vi bestämt oss att flytta härifrån om detta blir verklighet. Vi flyttade hit för att få lugnet och med detta är det helt förstört. Jag har bott intill vindkraftverk tidigare och kommer aldrig göra det igen för som sagt ljudet, beskuggningen och ljuset skapar stress.

Jag har pratat med många andra som tänker likadant, vi vill helt enkelt inte bo intill detta och inser att vi måste flytta om detta blir verklighet om det nu går att sälja då förmodligen ingen annan heller vill flytta hit.

Jag pratade med en Oskarshamnsbo som sa blir detta verklighet så är vår fina kust förstörd.

”Vi som brukar åka ut till Figeholm på helgerna och promenera och titta utöver havet.”

Andra saker du inte tar upp:

Obruten kust

Delar av tilltänkta vindparken ligger inom riksintresset för obruten kust enligt kapitel 4 paragraf 3 miljöbalken, där vindkraft inte är tillåten, och inget undantag finns!

Områden för obruten kust har stora bevarande värden och skall skyddas mot miljöstörande anläggningar där vindkraft räknas med.

Friluftsliv 

Projektområdet ligger delvis inom område som utpekat områden som riksintresse för friluftsliv enl 3 kap 6 paragrafen miljöbalken. (Norra Smålands skärgård). I beskrivningen anges många möjligheter till rikt friluftsliv som bygger på upplevelser i höga natur och Kulturmiljö värden. Dessa kan väsentligt störas visuellt och med ljud.

Stora delar av området ligger som riksintresse för rikt friluftsliv enligt 4 kap 2 paragrafen i miljöbalken (kustområdena och skärgårdarna i Småland och Östergötland samt även till viss del Öland) i dessa områden skall turism och friluftslivets intressen särskilt beaktas för tillåten exploatering.

Naturvård

Parkens tänkta placering ligger också till viss del inom område utpekat för riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap paragraf 6 (Västerviks och Oskarshamns skärgårdar) Detta är ett väsentligt opåverkat naturområde med art och individrikt sträck och häckfågel fauna. Detta område bör bibehållas orört och Vindkraft tas upp som sådant som kan påverka området negativt. Även utanför angivet område.

Flyttfåglar

Kalmarsund utgör ett av norra Europas mest intensiva flyttfågelområden. Som ett exempel flyttar 1 miljon ejdrar genom området Ejder är idag rödlistad starkt hotad art. Området är även en vintervistelse för ejder.

Vindparkens planering ligger 1 km från Natura 2000-område Misterhult. Området är utpekat både enligt art och habitatdirektiven och fågeldirektivet. Utpekade fåglar vilka kan komma påverkas enligt naturvårdsverket av vindkraft är fiskljuse, fisktärna, silvertärna och den störningskänsliga skräntärnan som är rödlistad och har en begränsad population i östersjön.

Även två andra Natura 2000-områden finns inom mindre än 10 km avstånd (Virbo och Furön). Dessa har ett rikt fågelliv med tärnor, måsfåglar, vadare och tät stam av havsörn. Området är även känt för sina övervintrande havsörnar som då förekommer i riklig mängd. Ornitologer på Gotland slog larm 2022 om att 70% av alla hittade och konstaterat dödade Havsörnar var att de flög in i vindkraftverk.

Allt detta vill du offra!?

Att det skulle ha positiv påverkan på marina miljön skulle jag vara försiktig med efter ha läst SMHI rapporten (regionala effekter av havsbaserad vindkraft) utdrag nedan:

”I Sverige har miljöeffekter av havsbaserad vindkraft hittills mest setts som en lokal påverkan i närheten av vindparkerna, i synnerhet under anläggningsfasen. Effekterna är dock mer omfattande än så, och innefattar även driftsfasen. Under vattenytan bromsar fundamenten vattenströmmar och skapar turbulens som blandar olika vattenskikt. Ovan ytan minskar vinden bakom vindparken, vilket i sin tur påverkar strömmar och skiktning i havets ytskikt. Båda dessa effekter kan påverka hydrografi, biogeokemi och pelagiska ekosystem långt utanför en vindparks yttre gränser. Om inflödet av salt- och syrerikt vatten till Östersjön förändras skulle det få följder för hela Östersjöns miljö. Ökad omblandning av det inflödande vattnet kan påverka styrka och djup av den permanenta saltskiktningen i centrala Östersjön, där syrebrist samt vertikala transporter av näringsämnen är avgörande faktorer för det marina livet. Det återstår att se hur stor den totala effekten av en storskalig vindkraftsutbyggnad blir, samt om detta kan ha en signifikant påverkan, t.ex. på syrebrist, algblomningar och ekosystem i Östersjön.”

För mig och många andra kommer vindkraftsindustrin Simpevarp bli en viktig fråga vid nästa kommunval 2026. Jag och många med mig kommer ställa våra kommunvalda mot väggen för att få svar på denna fråga innan vi går och röstar 2026!

För mig är det viktigt att rösta på ett parti som vill bevara vårt Kalmarsund orört och inte låta utlandsägda bolag förstöra vår kust.

Mattias

Foto: IncRev

+1
35
+1
5
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0
+1
3

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS