Votering: SD-förslag blev nedröstat i kommunstyrelsen i Mönsterås kommun

Votering: SD-förslag blev nedröstat i kommunstyrelsen i Mönsterås kommun

2021-10-15 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Sverigedemokraterna i Mönsterås kommun vill dra ned på antalet fullmäktigeledamöter – från dagens 49 till 31, som är miniminivån enligt lagen.

Men förslaget röstades ned av de andra partierna på veckans kommunstyrelsesammanträde.

SD fick stryk med 2–11 i voteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare föreslagit att antalet fullmäktigeledamöter ska förbli oförändrat.

– Det är viktigt för den demokratiska förankringen. Vi vill att så många medborgare som möjligt ska ha kontakt med folkvalda politiker. Mönsterås kommun är en kommun med ganska många tätorter och en stor landsbygd. Det är oerhört viktigt att alla delar av kommunen är representerad i fullmäktige. Vi är oroliga för att vissa delar kommer att sakna representation om vi skulle dra ned på antalet ledamöter till miniminivån. Det är inte demokratiskt bra – det är inte bra för utvecklingen av kommunen, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

”Vi vill att så många medborgare som möjligt ska ha kontakt med folkvalda politiker”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN
Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

Mindre politisk organisation

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska ha en politisk organisation av mindre modell.

– Främst av ekonomiska skäl. Men i och med att vi har fullmäktigesammanträdena på kvällstid, så ligger fullmäktigearvodet på 200 kronor. Det rör sig således om extremt små pengar för kommunen. Är man ute efter att minska den politiska organisationens kostnader, så är det i sådana fall betydligt effektivare att dra ned på antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Då blir genomslaget betydligt större, säger Anders Johansson.

”Att dra ned på antalet fullmäktigeledamöter är ett väldigt trubbigt verktyg”

ANDERS JOHANSSON

Han fortsätter:

– Det var också det vi gjorde inför den här mandatperioden. Vi slog ihop kulturnämnden och föreningsnämnden till en kultur- och fritidsnämnd – och vi slog ihop miljönämnden och byggnadsnämnden, till en miljö- och byggnadsnämnd. Därmed drog vi ned på antalet ledamöter, totalt sett. Det gav i alla fall en viss effekt. Att dra ned på antalet fullmäktigeledamöter är ett väldigt trubbigt verktyg om man vill spara pengar. Men det förutsätter naturligtvis att vi har fullmäktigemötena på kvällarna. Skulle vi, som en del andra kommuner, ha dem på dagtid, så är det dagtidstraktamenten som gäller. Då skulle vårt system bli väsentligt dyrare.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: