Wretlund (S): ”Vi behöver kraftsamla”

2020-10-12 0 av Peter A Rosén

LÄNET

”Idag presenterade Länsunionen stora satsningar på den regionala utvecklingen. Det handlar bland annat om 50 miljoner kronor till bredbandet i länet, 250 000 kronor i anslag till länets kvinnojourer och införandet av ett industriråd”, skriver Länsunionen i ett pressmeddelande på måndagen.

– Vi behöver kraftsamla i Kalmar län. Därför startar vi ett industriråd där näringsliv och offentliga aktörer kan mötas. Genom detta kan vi tydliggöra de utmaningar som finns och skapa jobb såväl som tillväxt, säger Peter Wretlund (S), ordförande kollektivtrafiknämnden.

– Satsningen på 50 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad är väldigt viktigt för länets utveckling. Vi behöver skynda på utbyggnaden av bredbandet så att det når hela Kalmar län, säger Karin Helmersson (C), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Vi i Region Kalmar län vill bidra till ett mer jämställt samhälle och en av de största utmaningarna när det kommer till jämställdhet är mäns våld mot kvinnor. Därför är satsningen på 250 000 kronor per år till länets kvinnojourer mycket viktigt, säger Johanna Wyckman (L), ordförande för beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Johanna Wyckman (L).
Karin Helmersson (C).