29, 31 eller 35? Det är den stora stridsfrågan i Högsby kommun just nu

29, 31 eller 35? Det är den stora stridsfrågan i Högsby kommun just nu

2022-01-21 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

29?

31?

Eller 35?

Det är frågan.

Vad handlar det om?

Jo, om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktigeförsamlingen i Högsby kommun – från och med nästa mandatperiod (2022–2026).

Vi har skrivit om ärendet tidigare vid ett par tillfällen – och nu kan vi nog beskriva det som en följetong efter tisdagens möte, då debattens vågor gick höga i kommunstyrelsen.

Sedan får fullmäktige sista ordet – den 7 februari.

Kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) berättar att frågan svalde mycket tid på kommunstyrelsesammanträdet.

Stihna Johansson Evertsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Hon konstaterar att det finns minst tre olika uppfattningar.

En parlamentarisk grupp kom fram till att antalet ledamöter (och ersättare) kan bantas ned – från 35 till 29.

När ärendet låg på kommunledningsutskottets bord konstaterade Stihna Johansson Evertsson att det inte var lönt att drömma om någon politisk samsyn i frågan.

Socialdemokraterna har föreslagit att antalet ledamöter ska dras ned till 29.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte se någon förändring över huvud taget. De vill således ha 35 ledamöter även fortsättningsvis. På kommunstyrelsemötet visade det sig att Sverigedemokraterna tycker likadant.

Och inom Centerpartiet finns det olika uppfattningar.

Det har märkts under de interna diskussionerna, berättar Stihna Johansson Evertsson, som därför tog fram en kompromisslösning – på 31 ledamöter.

”Vi kommer inte att plocka fram partipiskan i fullmäktige”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C), KOMMUNALRÅD I HÖGSBY KOMMUN

Men hon är medveten om att hon inte får med sig hela partiet på den linjen, trots att den vann i kommunledningsutskottet.

– Och vi kommer inte att plocka fram partipiskan i fullmäktige – det finns helt klart för- och nackdelar med alla alternativ. Jag försökte i alla fall hitta en samsyn, men det fanns inte något direkt gehör för det. I kommunstyrelsen valde vi därför att skicka frågan vidare till fullmäktige, utan ett förslag till beslut, säger Stihna Johansson Evertsson, som tycker att det är roligt att en demokratifråga har blivit så het.

”Det är en komplex fråga”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

– Jag har full förståelse för argumentet om en fortsatt god representation – men vår kommun har tyvärr fått färre invånare. Man kan vara så få som 21 ledamöter i en fullmäktigeförsamling i Sverige. Det är också rekommendationen för små kommuner – ända upp till 8 000 invånare. Med tanke på det är 29 väsentligt fler för en kommun i vår storlek. Det här handlar mycket om tycke och smak – och det är en komplex fråga. Det finns nog inte heller ett tydligt rätt eller fel.

Det låter som att vi kan se fram emot en spännande debatt och omröstning i fullmäktige?

– Om inte det här med 31 ledamöter får gehör, så lutar det åt att antalet ledamöter förblir oförändrat. Det är min bedömning – men fullmäktige är fullmäktige. Det blir spännande.

Frågan lär gå till votering i alla fall…

– Ja, det kan vi i stort sett vara säkra på, säger Stihna Johansson Evertsson, som är säker på att hon inte kommer att kunna samla centerpartisterna kring Socialdemokraternas förslag på 29 ledamöter.

Kommunchefen Anders Johansson har dessutom tagit fram ett förslag på hur man även skulle kunna dra ned på antalet kommunstyrelseledamöter.

– Men det fanns inget stöd för den tanken. Förslaget till beslut blev att en parlamentarisk grupp får i uppdrag att ta fram ett förslag på politisk organisation. Att vi föreslår fullmäktige det, säger Stihna Johansson Evertsson.

– När det gäller frågan om antalet ledamöter i fullmäktige, så måste den avgöras på fullmäktigesammanträdet den 7 februari, i och med att ett besked sedan ska skickas in till länsstyrelsen. När det gäller den politiska organisationen och arvodena till de förtroendevalda så behöver vi inte avgöra det nu. Där behöver vi inte ta hänsyn till länsstyrelsen eller någon annan.

Dela gärna artikeln: