39 covid-19-sjuka personer ligger på sjukhus i länet

2020-04-30 0 av Peter A Rosén

LÄNET

Enligt Region Kalmar län var/är 39 covid-19-sjuka personer inlagda på sjukhus i länet på torsdagen.

Fem av dem ligger på en intensivvårdsavdelning.

Totalt har 167 personer i länet en registrerad coronasmitta.

Hittills har sammanlagt tolv personer i länet avlidit i en bekräftad covid-19-infektion.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN