Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Allvarlig skaderisk på skolgården i Figeholm

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

FIGEHOLM

Det finns en allvarlig skaderisk på Figeholmskolans skolgård.

Det slås fast i ett svarsbrev som Oskarshamns kommun har skickat in till Arbetsmiljöverket.

En undersökning av ett berg- och klippkantsområde på skolgården genomfördes i mitten av oktober. Tekniska kontoret, medarbetare och rektor deltog.

Skyddsombuden i Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbundet har blivit informerade – och rektorn har bett dem att återkomma med synpunkter.

Under undersökningen kom man fram till att fallhöjden från den aktuella klippkanten är mellan en och en halv och tre meter.

”Skaderisken bedöms som allvarlig. Vidare konstaterades det att det finns en allvarlig skaderisk vid fall mot stora stenar på marken nedanför”, står det i brevet som har skickats in till Arbetsmiljöverket.

”Missnöje”

”Eleverna har genom klassråden fått tillfälle att yttra sig angående området med berg och klippkant. Några elever uttryckte missnöje över att området spärrats av, och många elever ansåg att det avspärrade området var för stort: ”det är inte farligt att leka där i skogen”. Samtidigt fanns förståelse för att området precis vid stupet är farligt.”

”Berget och området runtomkring spärrades av med plastband. Klasslärare informerade eleverna om att det inte längre är tillåtet att vara där.”

Staket

”Ett staket som spärrar av området runt berget och de stora stenarna började byggas vecka 44. I och med att konstruktionen av staketet bedömer skolan och huvudmannen att tillräckliga åtgärder för att avhjälpa skaderisken har vidtagits. Varje år görs en fastighetssyn där en besiktning av staketet runt ovanstående område ingår, för att se till att avspärrningen fortsatt är säker. Tekniska kontoret ansvarar för denna tillsyn”, skriver förvaltningschefen Lotta Lindgren (bilden), rektorn Maria Andersson och skyddsombudet Eva-Britt Andersson under rubriken ”Åtgärder på längre sikt”, i brevet till Arbetsmiljöverket.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS