Anders Åkesson (C): ”En bra budget i en märklig tid”

2020-09-21 0 av Peter A Rosén

LÄNET/SVERIGE

”Statsbudgeten som presenterades idag är starkt präglad av coronakrisen och dess effekter på vår hälsa, företagens förutsättningar och på samhällsekonomin. I budgeten finns en tydlig prägel av Centerpartiets prioriteringar, med viktiga insatser för att skapa fler jobb, göra Sverige grönare och för att hela landet ska kunna växa och hålla ihop”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande på måndagen.

”I ett läge när Kalmar län och Sverige behöver en ekonomisk rivstart görs stora satsningar på såväl skattesänkningar och företagande som på sjukvården och klimatet, samt för att skapa bättre villkor för människor på landsbygden.”

”Över 30 miljarder i sänkt skatt på jobb, företag och investeringar

Skattesänkningar på över 30 miljarder kronor görs nästa år. De tre största sänkningarna omfattar sänkt inkomstskatt, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt skatt för företag som genomför investeringar.”

”Inte minst de drabbade branscherna i besöksnäringen i Småland/på Öland som ofta har många unga anställda, där ges fler unga chansen till ett jobb och bidra till att fler investeringar sker kommande år”, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot för Kalmar län.

Över 20 miljarder till välfärden och Sveriges kommuner och regioner

”Budgeten för 2021 innebär en mycket stor satsning på länets tolv kommuner och regioner. Det handlar om generella statsbidrag, stöd till regionens hantering av uppskjuten vård, förstärkningar av äldreomsorgen och ersättning för sänkta intäkter från Kalmar Läns Trafik”, säger Anders Åkesson.

En rejäl satsning på bredband, vägar och järnvägar.

”Viktiga satsningar görs på vägar, järnvägar och kraftigt utbyggt bredband i hela landet. Dessa pengar kommer väl tillpass i vårt län”, säger Anders Åkesson.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

CENTERPARTIET