Anmälan: Alldeles för intensiv behandling inom vården

Anmälan: Alldeles för intensiv behandling inom vården

2021-04-30 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient fått en för intensiv cellgiftsbehandling”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en drygt 30-åring man som utreddes efter återfall i en cancersjukdom. På grund av bristande dokumentation uppfattades ett preliminärt provsvar som definitivt. Då svaret var oväntat togs beslut om en eftergranskning av provet, cellgiftsbehandlingen sattes dock igång utifrån det första svaret. Följden blev att patienten utsattes för en alldeles för intensiv behandling, med risk för allvarliga biverkningar.”

”Rutinerna kring dokumentation har ändrats för att förhindra upprepning av händelsen”, skriver regionen.

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln: