Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Annika Strandhäll (S) om åtgärder i kampen mot organiserad brottslighet: ”Miljöbrott är ett växande problem”

ANNONS

SVERIGE

Regeringen har under torsdagen tagit beslut om nya åtgärder i kampen mot organiserad brottslighet. Miljöbrott är ett växande problem och att bryta mot miljölagstiftningen ska leda till kännbara straff. Det framgår av ett pressmeddelande från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och justitieminister Morgan Johansson (S).

Regeringen har idag beslutat om nya åtgärder mot miljöbrott som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten. Att bryta mot miljölagstiftningen ska leda till kännbara straff.

”Miljöbrott är ett växande problem, med koppling till organiserad brottslighet, som riskerar att orsaka allt från bränder till utsläpp. Nu tar vi ett helhetsgrepp om miljöbrotten, vi ska ha ordning och reda i avfallshanteringen”, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Bekämpa organiserad brottslighet

Samhällets möjligheter att upptäcka, utreda och lagföra överträdelser av miljölagstiftningen måste förbättras för att miljöbrottslighet effektivt ska kunna bekämpas. Detta förutsätter en effektiv brottsbekämpning i alla led i kedjan från tillsyn och underrättelse till lagföring.

Därför har regeringen i dag beslutat att tillsätta en utredare med uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas. Att bekämpa organiserad brottslighet är en av regeringens viktigaste frågor och brottsligheten måste bemötas från flera håll.

”Straffen är för låga och den straffrättsliga regleringen behöver skärpas. Straffbestämmelserna måste vara tydliga, effektiva och avskräckande”

Justitieminister Morgan Johansson (S)

Illegal avfallshantering

Utöver helhetsgreppet om miljöbrott fokuserar regeringen även på frågan om illegal avfallshantering, som i många fall är både organiserad och starkt kopplad till ekonomisk brottslighet. Regeringen har tidigare gjort en särskild budgetsatsning för att stävja avfallsbrottslighet och en bred myndighetssamverkan har också påbörjats.

Regeringen har i dag beslutat om ytterligare steg. Bland annat tydliggörs regeringens förväntan på resultatet av myndigheternas samverkan och den budgetssatsning som gjorts.

Tillsynsmyndigheterna måste ha de verktyg och befogenheter som krävs. Regeringen uppdrar därför åt några länsstyrelser att analysera om tillsynsmyndigheternas befogenheter i tillsynen av avfallstransporter ska utökas. 

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS