Arbetsförmedlingen: Fler är arbetslösa längre

Arbetsförmedlingen: Fler är arbetslösa längre

2021-09-14 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Arbetsförmedlingen rapporterar att drygt 188 000 personer var långtidsarbetslösa i slutet av augusti. Mer än hälften av dem har varit utan arbete i mer än två år.

Arbetslösheten fortsätter att minska och i slutet av augusti understeg antalet inskrivna arbetslösa 400 000 enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Det är närmare 76 000 personer färre än samma månad förra året och därmed har arbetslösheten minskat till 7,7 procent från 9,1 procent på ett år.

– Regeringens besked om att många restriktioner tas bort från och med 29 september stärker återhämtningen på arbetsmarknaden ytterligare. Framför allt inom de branscher som varit särskilt drabbade av restriktionerna såsom kultur-, hotell- och restaurangbranscherna, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Andelen långtidsarbetslösa ökar

Enligt Arbetsförmedlingen blir tudelningen på arbetsmarknaden allt tydligare. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga inskrivna arbetslösa ökar och närmar sig 50%. Det betyder att det framför allt är de med kort inskrivningstid som kommer i arbete. Tre av fyra som får ett jobb har varit arbetslösa kortare tid än ett år.

– Det är tydligt att återhämtningen inte kommer alla till del. Långtidsarbetslösheten är på väg att bita sig fast. Fler än hälften av de långtidsarbetslösa har varit arbetslösa två år eller längre och har en svag konkurrensförmåga, exempelvis saknar gymnasieutbildning, är äldre eller utomeuropeiskt födda, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Riktade resurser till individer som drabbats

För att bryta utvecklingen med att allt fler hamnar längre bort från arbetsmarknaden lägger Arbetsförmedlingen stor kraft på att rikta resurser till denna grupp.

– Långtidsarbetslöshet är ett stort problem för de individer som drabbats, och för hela samhället. Ofta behövs en kombination med insatser, såsom matchningstjänster hos fristående aktörer, arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar för att de här personerna ska komma i arbete, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

FAKTA / Kort om arbetsmarknaden augusti 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2020.

  • 7,7% var inskrivna som arbetslösa (9,21%).* Sammanlagt 399 389 personer (475 242).
  • 10,2% av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (13,3%).* Sammanlagt 52 982 ungdomar (72 356).
  • 199 075 personer var öppet arbetslösa (289 669).
  • 200 314 personer deltog i program med aktivitetsstöd (185 573).
  • 35 919 personer anmälde sig som arbetssökande (46 903).
  • 36 249 personer fick arbete (36 378).
  • 1 876 personer varslades om uppsägning (3 802).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2021.

Foto: Arbetsförmedlingen

Dela gärna artikeln: