Författare: ON Debatt

Detta är en insändare/debattartikel. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Alla skribenter omfattas av källskydd och har rätt att vara anonyma enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.