BESKEDET: Kommunen kommer inte att sätta upp farthinder på Östersjövägen i Oskarshamn

BESKEDET: Kommunen kommer inte att sätta upp farthinder på Östersjövägen i Oskarshamn

2022-09-25 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Vi har tidigare berättat om bostadsrättsföreningen i Lyckebo, som – via föreningsordföranden Leif Axelsson – skrev ett brev till tekniska nämnden med förslag om trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på Östersjövägen i Oskarshamn.

– Vi har tagit ett beslut om att inte bifalla förslagen i skrivelsen, säger Yvonne Bergvall (S), ordförande i tekniska nämnden.

Bostadsrättsföreningen vill, bland annat, att tekniska nämnden ska undersöka om övergångsstället vid Stångehamnsvägen/Östersjövägen har den bästa placeringen.

”De flesta kör lagligt”

YVONNE BERGVALL (S), ORDFÖRANDE I TEKNISKA NÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det finns tre övergångsställen och en gångtunnel utmed sträckan som föreningen skriver om. Det är få vägar i kommunen som är så väl tillgodosedda. Vi har övergångsställen där människor går över vägen, säger Yvonne Bergvall.

Bostadsrättsföreningen undrar dessutom om kommunen vill mäta hastigheten på Östersjövägen, för att undersöka om hastighetsbegränsningen (40 kilometer i timmen) efterlevs.

– Vi har genomfört mätningar – och de flesta kör lagligt. Det är en huvudled och det är mycket trafik på vägen. Föreningen vill att vi ska sätta upp farthinder – men det kommer vi inte att göra, säger Yvonne Bergvall.

Kommunen mäter hastigheten på Östersjövägen i Oskarshamn
En mätning visade att merparten av trafikanterna körde lagligt på Östersjövägen i Oskarshamn.
Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: