Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Besparing: Så många tjänster försvinner från kulturkontorets verksamhet i Oskarshamns kommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Minst sex tjänster, varav tre tjänster inom kulturkontorets verksamhet.

Där är vad bildningsnämnden ska spara bort i Oskarshamns kommun.

Det står klart efter att kommunfullmäktige i dag tagit ett beslut om att dra ned kulturkontorets budget med 1,5 miljoner kronor.

Fullmäktige har dessutom gett nämnden i uppdrag att dra ned budgeten med en summa som motsvarar minst sex tjänster.

Undantag

Tjänsterna ska inte omfatta medarbetare inom förskola, skola eller kulturskola med barn och elever, berättar bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun
Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

Nämnden ska ta ett beslut om sin budget på torsdag.

– Förslaget som ligger på nämndens bord innebär att kulturkontoret får en minskad budget gällande tre tjänster om totalt 1,5 miljoner kronor. Nämnden beslutar inte om vilka personer eller tjänster som ska påverkas – det gör verksamheten, säger Anton Sejnehed.

I det här fallet finns det en åtgärdsplan till nämndens möte och där finns följande uppgifter att läsa:

Tre tjänster med fokus på kulturen 1,5 miljoner kronor

“Bildningsnämnden beslutar om att minska kulturkontorets ram. Förvaltningen beslutar om hur minskningen genomförs. Kulturchefen har i uppdrag att tillsammans med sin ledningsgrupp föra dialog om hur detta kan ske. Information på ett övergripande sätt sker inom samverkanssystemet på APT, på LOKSAM och på BISAM. När någon blir direkt inblandad sker samtal med berörd och dess fackliga företrädare om den berörde önskar det. Eventuell övertalighet hanteras inom koncernen Oskarshamns kommun. Målsättningen är att lösa så mycket som möjligt på frivillighetens väg och genom dialog samt på ett tydligt och konkret sätt möta den oro som kan uppstå vid en förändring. Detta är en planerad förändring och det innebär att en risk- och konsekvensbedömning görs där skyddsombud och berörda ges möjlighet att delta. Detta arbete påbörjas senast under det första kvartalet 2023. Samtidigt som detta sker får vi kunskap om minskade statsbidrag 2023 för Kulturskolan och biblioteksverksamheten. Detta innebär en mycket stor oro för hur vi ska kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet. Att gå från musikskola till kulturskola innebär att vi lovar att erbjuda fler kulturyttringar. Att klara detta med ännu mindre medel blir oerhört svårt.”

“Forskning visar att elever som arbetar med estetiska processer – olika kulturyttringar påverkas positivt gällande läsning, arbetsminne, emotionell intelligens, akademisk prestation och prosociala färdigheter.”

“Vi kommer att göra vårt yttersta för att klara detta med stöd av de medel vi har och genom att försöka söka ännu fler statsbidrag. Vi kommer också att se över hur vi arbetar i syfte att hitta smartare lösningar.”

Så här skriver kommunfullmäktig gällande beslutet:

“Oskarshamns kommun har under flera år satsat särskilt på kulturlivet för att utöka med fler aktiviteter, arrangemang och evenemang. I budgeten finns en minskning av tre tjänster med fokus på kulturen. Beroende på hur bildningsnämnden beslutar att minskningen ska ske så kan det särskilt påverka barn och unga genom minskat antal aktiviteter, arrangemang eller evenemang som särskilt vänder sig till barn och unga.”

Konsekvenser för barn och unga:

“Barn och unga kommer att drabbas. Det finns en överhängande risk att utbudet blir mindre på kulturskolan och biblioteket. Om tjänster tas bort från kulturskolan kommer elever att påverkas både direkt och indirekt. Kan finnas risk att det även påverkar barn och unga över tid gällande lärande, möjligheten att söka till estetiska programmet samt deltagande i olika kulturföreningar/orkestrar eller andra ensamblar.”

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS