Carl-Wiktor Svensson (KD) vill se en sänkning av de höga drivmedelskostnaderna

Carl-Wiktor Svensson (KD) vill se en sänkning av de höga drivmedelskostnaderna

2022-06-18 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Företagarorganisationen Företagarna har genomfört en undersökning, småföretagarbarometern, som visar att många företagsledare i länet är väldigt oroade över de höga el- och dieselpriserna, den generella kostnadsutvecklingen och oförutsägbarheten inom politiken.

Hur ska allt detta slå mot orderingångarna och sysselsättningen?

Det är den stora frågan som många funderar kring.

– Ja, det är högst oroväckande, säger riksdagskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD).

Han – och representanter från de andra region- och riksdagspartierna – bjöds in till en frågestund hos Företagarna på fredagen. Den anordnades i Kalmar.

– De ställde, bland annat, frågor om vilka åtgärder vi vill vidta.

Frågestund hos Företagarna. Foto: Kristdemokraterna

”Det företagsamheten och Sverige behöver är ju mindre socialism och mer borgerlighet”

CARL-WIKTOR SVENSSON (KD)

Vad svarade du, då?

– Det företagsamheten och Sverige behöver är ju mindre socialism och mer borgerlighet. För att lyckas med det, så vill vi – rent sakpolitiskt – sänka drivmedelskostnaderna och vi vill sänka skatten på energi. Vi vill också satsa mer pengar på vägar i stället för höghastighetståg, säger Carl-Wiktor Svensson.

Carl-Wiktor Svensson (KD). Foto: Kristdemokraterna

Ni, från de åtta partierna, var inte överens, misstänker jag…

– Nej, vi var inte överens. Inte i mycket alls. Men det var bra frågor. Det tydliggjorde hur vi tänker i de olika partierna.

”Vi ska ju inte behöva ha bidrag för att kunna betala skatt”

– Vi ska ju inte behöva ha bidrag för att kunna betala skatt. Men där är vi nu – och det fattar både företagare och övriga medborgare. Det här är inte hållbart. Det kommer att slå hål på företagsamheten. Och det är ju företagen som betalar in skatten, genom arbetstillfällen – bland annat.

”Skiljelinjerna är stora”

– Skiljelinjerna är stora i svensk politik. Vi vill ju se ett regeringsskifte. Och vi kristdemokrater vill, exempelvis, att det ska vara större skillnad mellan att vara sysselsatt och att inte vara sysselsatt. I dag är skillnaden för liten.

Carl-Wiktor Svensson pratade även om byråkratin under Företagarnas frågestund.

”Ska vi ha in en ny regel, så måste vi ta bort två – minst”

– Ska vi ha in en ny regel, så måste vi ta bort två – minst. Att behandla all byråkrati är kostsamt för företagarna. Jag tänker i synnerhet på små företag, som kanske inte har råd med staber av tjänstemän som tar hand om myndighetsbyråkratin.

”Känns positivt”

– Vi har också ett förslag om att samma uppgift bara ska skickas in till en enda myndighet. Man ska inte behöva skicka in samma uppgift till flera olika myndigheter. Den delen får staten administrera, så att företagen slipper göra det.

Carl-Wiktor Svenson är övertygad om att Sverige får en ickesocialistisk regering efter valet i höst.

– Det känns positivt. Man kan inte gå in i en valrörelse med en tro om att det inte går att förändra saker och ting. När jag pratar med folk, inte minst på landsbygden, så känner jag att vi kristdemokrater har ett starkt stöd.

– Även om vi är få, i förhållande till de stora städerna, så känns det ändå hoppfullt.

”Ytterst glädjande”

Ni har vind i seglen för närvarande – ni har seglat förbi Centern i de senaste opinionsundersökningarna…

– Ja, exakt. Och på regional nivå (Region Kalmar län) har Liberalerna hoppat över till den borgerliga sidan. De vill följaktligen inte sitta i en majoritet som styrs av Socialdemokraterna. Det var ett ytterst glädjande besked. Nu hoppas man att Centern ska göra likadant – men det vill de inte. Det var de tydliga med i dag (läs: fredag), säger Carl-Wiktor Svensson.

Foto: Peter A Rosén (översta bilden)

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn