Därför är landshövdingen i Kalmar län kritisk

Därför är landshövdingen i Kalmar län kritisk

2022-03-01 Av av Oskarshamns-NyttLÄNET

Länsstyrelsen i Kalmar län ser mycket allvarligt på att uteblivna investeringar i länets infrastruktur kommer att hämma den regionala tillväxten, framförallt när det gäller arbetsmarknadsförstoring och näringslivets behov av mer hållbara och robusta transporter.

Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på tisdagen.

Länsstyrelsen är i sitt remissvar till Trafikverket på den nationella planen för transportinfrastruktur kritisk till den låga nivå som föreslås på investeringarna i länet.

– Infrastruktur och kompetensförsörjning är nyckelfrågor för länets utveckling. Det remissvar vi lämnar är en sammanfattning av synpunkter som framförts av framför allt kommuner och näringsliv vid olika tillfällen de senaste åren, säger landshövdingen Peter Sandwall.

Kalmar län har sedan 2010 fått en liten andel av de statliga infrastrukturinvesteringarna, långt under rikssnittet.

– Något som påverkar alla invånare i Kalmar län. Denna låga investeringsnivå gör att grundläggande tillgänglighet av god kvalitet inte uppfylls i Kalmar län och att förutsättningarna för tillväxt tydligt försämras, menar Peter Sandwall.

”Länsstyrelsen vill förutom de projekt som Region Kalmar är redo att sam- och medfinansiera även lyfta fram att det måste bli dubbelspår mellan Alvesta och Växjö samt att E22:an som Europaväg måste ha mötesseparation hela vägen mellan Malmö och Norrköping”, står det i pressmeddelandet.

Foto: Länsstyrelsen

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt