Därför vill Mathias Karlsson i Kustlandspartiet att gamla soptippen i Oskarshamn ska undersökas

Därför vill Mathias Karlsson i Kustlandspartiet att gamla soptippen i Oskarshamn ska undersökas

2022-06-30 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Undersök gamla soptippen.

Det är rubriken på den senaste motionen från Mathias Karlsson, som formellt sett är partilös i fullmäktigeförsamlingen i Oskarshamns kommun.

Nyligen lämnade han Liberalerna och startade ett nytt parti – Kustlandspartiet, där han nu är gruppledare.

Mathias Karlsson, partiledare för Kustlandspartiet i Oskarshamns kommun, pratar på en pressträff i Oskarshamn.
Mathias Karlsson, Kustlandspartiet. Foto: Peter A Rosén

”Den gamla soptippen har ett läge som är viktigt för kommunens utveckling, oavsett vad vi vill göra där. Vi har som kommun ett ansvar för framtiden att den åtgärdas. Det är särskilt allvarligt när det är så nära ett vattendrag”, skriver han i motionen.

Sopor i Fredriksberg, Oskarshamn
Sopor i Fredriksberg, Oskarshamn. Foto: Privat

Han fortsätter:

”Idag finns det en osäkerhet kring kostnader och vad som faktiskt finns gömt där. Det är både en miljöfråga och en utvecklingsfråga. Vi behöver kunskapen om förutsättningarna att använda platsen. Föroreningsmässigt och rent byggtekniskt. Nu har vi dessutom ett väldigt bra tillfälle för att ta hand om farliga föroreningar vid en sanering, eftersom vi har en egen öppen deponi efter saneringen av hamnen. Något som annars kommer att kosta flera gånger så mycket. Om plats måste köpas och materialet behöver transporteras bort långa sträckor”, skriver Mathias Karlsson, som föreslår att kommundirektören – Henrik Andersson – får i uppdrag att ta fram ett underlag som ger politikerna kunskap kring markförhållanden och förutsättningarna att använda marken.

Dela gärna artikeln: