Debatt: ”På Oskarshamns sjukhus saknas det fler än 30 sjuksköterskor”

Debatt: ”På Oskarshamns sjukhus saknas det fler än 30 sjuksköterskor”

2020-10-13 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Att hålla i och hålla ut är inte bara ett välkänt begrepp för att klara sig undan Covid-19.

Det är dessutom ett välkänt mantra från Region Kalmar län vad gäller insatser för att vända trenden med eskalerande kostnader för hyrsjuksköterskor inom vården.

Tyvärr visar sig de åtgärder som den politiska majoriteten ”Länsunionen”, S-C-L, fixerat sig vid vara otillräckliga: under perioden 2018-2020 har den procentuella ökningen av beroendet av inhyrda sjuksköterskor från bemanningsbolag ökat med över anmärkningsvärda 53 procent.

”Fel håll”

Under lejonparten av denna mandatperiod har trenden alltså pekat åt fel håll.

Tidigare nivåer på runt 200 miljoner kronor per år för att hyra in vårdpersonal ligger nu farligt nära en kvarts miljard kronor, vilket i det närmaste motsvarar hela den skattehöjning som Länsunionen kastade i medborgarnas knä vid årsskiftet.

Medan kostnaderna för att hyra in läkare för tillfället minskat något, eskalerar däremot kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor kraftigt – bara mellan januari och juli 2020 ligger ökningen runt 30 procent jämfört med 2019.

Vi är väl medvetna om de utmaningar regionen haft i samband med pandemin.

Men trenden har varit tydlig sedan långt före Covid-19 bröt ut.

Likaså klarar grannregioner såsom Region Kronoberg att sänka sina kostnader för hyrbolagssjuksköterskor med över 2 procent under samma period som Region Kalmar läns ökat med runt 30 procent; mycket tack vare att Region Kronoberg genomfört de reformer vi länge förespråkat men inte fått gehör för.

”Hettade det till”

Under en debatt i regionfullmäktige nyligen hettade det till när majoritetens företrädare inte tyckte det var rättvist att jämföra med regioner såsom Kronoberg som det går bra för, utan de ville också jämföra med Gotland och Blekinge som har sämre siffror än Region Kalmar län.

För oss är det inte lika intressant; vi ser nämligen hellre till dem som lyckats. Det är vi skyldiga länets skattebetalare.

Trenden kring ett ökande behov av att hyra in sjuksköterskor har under många år varit på väg åt fel håll.

På Oskarshamns sjukhus saknas det sedan mer ett år fler än 30 sjuksköterskor.

Sommarstängningen av en avdelning på medicinkliniken i Oskarshamn 2019 har förlängts tills den nu tycks blivit permanent, till stor del på grund av bemanningssvårigheter – detta på ett sjukhus där nästan var fjärde sjuksköterska hyrs in.

På Västerviks sjukhus rör det sig också om ett liknande antal vakanser som i Oskarshamn, medan på Länssjukhuset i Kalmar saknas fler än det dubbla!

Frågan medborgarna, skattebetalarna och patienterna i Kalmar län bör ställa sig är hur länge till så många hyrbemanningssjuksköterskor är ett alternativ innan kostnadsbilden och arbetsmiljön tvingar Länsunionen att stänga vårdplatser.

Det kommer ju onekligen till en viss brytpunkt när de extra 250 miljoner kronor som den senaste skattehöjningen inbringade också tar slut.

Det är nu dags för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna att släppa på prestigen, erkänna att deras försök att hejda de skenande kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor misslyckats och söka hjälp.

Moderaterna har under årens lopp tillsammans med Kristdemokraterna presenterat många åtgärder, däribland ekonomiska förslag som inneburit fördjupade analyser och brett politiskt arbete liksom även en rad insatser för att förbättra arbetsmiljö och villkor – så att de skenande hyrbemanningskostnaderna minskar.

”Bättre löner”

Det handlar såklart om en bred palett av insatser; däribland en genomlysning av grundbemanningen, bättre löner liksom lönespridning där erfarenhet och kompetens premieras högre än idag, arbetsmiljö samt andra villkor. Detta vet vi Moderater ger effekt eftersom de regioner som har lyckats minska beroendet av inhyrd vårdpersonal satsat just på detta. Men det är klart, ser man hellre till de regioner som misslyckats är ju utgången tämligen given.

Carl Dahlin (M), vice ordf personalutskottet

Malin Sjölander (M), vice ordf regionstyrelsen

Region Kalmar län

Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn