Debatt: ”Ropen skalla, naprapat åt alla!”

Debatt: ”Ropen skalla, naprapat åt alla!”

2021-09-16 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Ropen skalla, naprapat åt alla!

När jag läser Liselotte Erndin Dahlbergs krönika – publicerad i somras – om hur orättvist det kan vara i Region Kalmar län, kan jag tyvärr bara instämma.

Den regionala vården ÄR fantastisk på många sätt och liv räddas varje dag och människor får hjälp med sina skador och sjukdomar.

”År av påtryckningar”

Men precis som krönikören skriver så kan det bero på vilken sjukdom eller smärta du drabbats av.

Skulle du behöva vård av en naprapat och bor i Kalmar län så krävs det att du antingen bor i norra delen av länet, har gott om pengar eller en privat sjukförsäkring.

Detta trots år av påtryckningar och uppmaningar om en mer jämlik vård där privata vårdförsäkringar och plånbok inte får styra.

”Sjukvård ska aldrig vara en klassfråga, vård ska ges efter behov!”

LINDA FLEETWOOD (V)

Sjukvård ska aldrig vara en klassfråga, vård ska ges efter behov!

Vi i Vänsterpartiet har under många år lagt förslag på bättre tillgänglighet och behandlingskvalitet genom fler naprapater knutna till regionen.

”Mänsklig rättighet”

Minimum är att det i alla fall ska finnas en i södra delen av länet så att alla länets invånare får tillgång till naprapat.

För att få en nära vård som är rättvis, jämställd och jämlik behöver även naprapater inkluderas.

Vänsterpartiet hade med detta i vårt budgetförslag och kommer nu att ytterligare driva på att för att det ska bli verklighet.

”En bra och jämlik hälsa är det viktigaste målet för vården”

Vänsterpartiet ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet.

En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd.

En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

Vänsterpartiet vill ha en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla.

Därför behöver vi ständigt arbeta för att förbättra den fysiska, sociala och ekonomiska tillgängligheten.

Rätten till god vård får aldrig bli en klassfråga!

Linda Fleetwood (V)

Oppositionsråd Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: