Debatt: ”Vi säger nej till luftslottet Matens hus”

2020-09-10 0 av Oskarshamns-NyttDEBATTARTIKEL

Vi säger nej till luftslottet Matens hus.

Nu har Länsunionen drivit igenom att det ska öppnas ett skattefinansierat Matens hus som ska ”sätta Kalmar län på kartan som matlän”.

Det sägs gynna länets livsmedelssektor (bönder, matproducenter, restauranger etc.), besöksnäring, tillväxt och folkhälsa. En förstudie visar att det kan kräva investeringar på upp till 150 mkr och resultera i driftkostnader på 40 mkr om året.

Samtidigt har ingen lyckats visa att Matens hus gör nytta ens i närheten av att det motiverar miljonrullningen. Det finns dessutom redan flera kanaler som sammanför lokala matproducenter och konsumenter.

”Slöseri med skattepengar”

Som politiker måste man i ett sådant läge våga säga: Det här är slöseri med skattepengar, nu avblåser vi det fortsatta arbetet och lägger våra begränsande resurser där de gör mest nytta. 

I sammanhanget bör nämnas att länet redan innan Coronakrisen hade en sjukvård som gick med stora underskott och låg på en bottenplacering i landet när det gäller tillväxt. Infrastrukturen är eftersatt, utbildningsnivån ligger under rikssnittet och vår stora tillverkningsindustri är i stort behov av förnyelse för att kunna möta ökande global konkurrens. Behovet av regionala utvecklingsinsatser som gör verklig nytta är alltså stort.

”Härsket valfläsk”

M&KD-Alliansen säger ja till satsningar på länets livsmedelssektor. Vi har drivit flera egna förslag och ställer oss bakom regionens livsmedelsstrategi och dess handlingsprogram. De pengar majoriteten nu lägger på en tävling som ska vidareutveckla konceptet Matens hus, borde istället satsas på ytterligare åtgärder inom livsmedelsstrategin och riktas mot lokala näringsidkare inom livsmedelssektorn, i syfte att ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential. 

Matens hus, däremot, är inget annat än ett symbolpolitiskt prestigeprojekt som baxats alldeles för långt. Att majoriteten går vidare med detta slöseri av skattemedel luktar härsket valfläsk.

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd och vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

GRAFIK

MODERATERNA