Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Debattartikel: ”Detta duger inte”

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Ett av regionens största ekonomiska åtaganden är de investeringar vi gör i fastigheter, de närmaste åren kommer över två miljarder investeras inom regionens verksamheter.

Genom investeringar i fastigheter visar vi hur vi prioriterar och hur sjukvården kommer att bedrivas i framtiden.

Regionen ansvarar för en stor och komplex verksamhet som kräver ett långsiktigt och ansvarstagande förhållningssätt för att öka både hållbarhet, trygghet och effektivitet.

Ytterst är målet att fastighetsinvesteringar ska leda till att länsinvånarna får tillgång till vård efter behov.

Tyvärr kan vi idag inte vara säkra på att målet nås, eller att investeringarna görs där de skapar allra mest nytta.

”Ansträngd”

Regionens revisorer har i en rapport konstaterat att regionen inte helt kan säkerställa en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning, som dessutom bidrar till verksamhetsutveckling.

Detta duger inte.

Regionens ekonomi är redan idag ansträngd, och allt tyder på att utmaningarna tilltar framöver.

Vi har inte råd med investeringar som inte ger maximal nytta.

Revisorerna påtalar även att det inte finns några politiskt tagna riktlinjer för investeringsprocessen, och slår fast att det är en brist att lokalförsörjningsplaner och lokalstrategiplaner inte är behandlade politiskt då dessa utgör en viktig del i den långsiktiga investeringsplaneringen.

”Stor brist”

I en demokratiskt styrd organisation som regionen är det en stor brist. Medborgarna måste ha en chans att följa varför vissa investeringar görs, andra blir skjutna på framtiden och somliga aldrig blir av.

De måste också ha en chans att i val utkräva ansvar av folkvalda som gör fel prioriteringar.

Regionen kommer under en lång tid framöver lägga stort fokus på att utveckla framtidens sjukvård, till exempel mot en mer nära vård, vilket även omfattar de lokaler och fastigheter vården bedrivs i.

Vi måste investera i de vårdlokaler vi idag äger, då stora delar av regionens fastighetsbestånd idag är i stort behov av att renoveras eller på något sätt utnyttjas.

Detta bör vi göra för att länets invånare ska få den bästa möjliga vården, men också för att våra medarbetare ska få bästa möjliga förutsättningar att på ett tryggt sätt kunna sköta sitt jobb.

Med tanke på hur stora ekonomiska åtaganden som görs vid fastighetsinvesteringar så bör detta göras i god demokratisk anda där politiken är med och gör prioriteringar och pekar ut färdriktningar. Moderaterna och Kristdemokraterna anser därför att regionen behöver ett politiskt organ för ärenden som rör fastigheter och investeringar, där ansvaret för bland annat ägande, förvaltning och utveckling av regionens fastigheter samlas.

”Viktig del”

Detta politiska organ skulle utgöra en viktig del i arbetet för att göra Region Kalmar län till en mer effektiv organisation än vad den är idag.

Det innebär också att man skulle ta hand om och underhålla alla de vårdfastigheter som regionen idag äger för att göra dem så säkra och ändamålsenliga som möjligt.

Fastighetsinvesteringar är de största ekonomiska investeringarna vi gör i regionen.

Därför måste prioriteringarna och besluten vara transparenta för medborgarna.

För Moderaterna och Kristdemokraterna är det tydligt att dagens politiska organisation inte hanterar frågorna på ett tillräckligt bra sätt.

Det nya organet kan kallas styrelse, nämnd eller utskott – men det ska ha ansvar för regionens fastigheter.

Malin Sjölander (M), regionråd i opposition

Jimmy Loord (KD), regionråd i opposition

Jimmy Loord (KD). ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

FOTO (ÖVERSTA BILDEN)

PIERRE STJERNFELDT

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS