”Den skyddade yrkestiteln för undersköterskor är ett viktigt steg att ta”

”Den skyddade yrkestiteln för undersköterskor är ett viktigt steg att ta”

2020-09-09 Av av Peter A Rosén
LÄNET

”Idag på regionstyrelsen har två för medarbetarna viktiga förslag gått igenom. Länsunionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) ställer sig positiva till förslaget om att göra tillägg i patientsäkerhetslagen om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Vi har också stora förhoppningar om att kunna öka anställningsgraden av sjuksköterskestudenter som slutfört sin utbildning”, skriver Länsunionen i ett pressmeddelande.

–  Den skyddade yrkestiteln för undersköterskor är ett viktigt steg att ta. Det är en stor grupp medarbetare som är oerhört viktiga för vården. Förhoppningen är att detta ska leda till en stärkt kvalitet och en ökad patientsäkerhet samtidigt som det stärker yrkets status ytterligare. Samtidigt redovisas en utredning som har utrett förutsättningarna för att ge ett anställningserbjudanden till sjuksköterskestudenter som slutfört sin utbildning, säger Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalfrågor (bilden).

”Avgörande”

– I nuläget anställs cirka 60 procent av nyexaminerade sjuksköterskestudenter men målet bör vara cirka 75 procent. Eftersom vi har behov av att rekrytera fler sjuksköterskor har utredningen givit regionen viktiga verktyg som kan bidra till att knyta studenter till verksamheten. Gällande skyddad yrkestitel är det bra att övergångsreglerna är generösa på 10 år så att ingen riskerar att hamna i kläm, menar Mattias Adolfson (S).

– Det är avgörande att Region Kalmar län har en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess samtidigt som nya medarbetare lockas.  Några förbättringsområden är att tydliggöra framtidsutsikterna för sin utveckling inom Region Kalmar län, öka antalet sociala aktiviteter som genomförs för sjuksköterskestudenterna, och öka möjligheterna att få prova olika inriktningar, säger Mattias Adolfson (S).

FOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: