Det ekonomiska läget har förbättrats för BUN och socialnämnden

Det ekonomiska läget har förbättrats för BUN och socialnämnden

2021-08-25 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Det ekonomiska läget har förbättrats betydligt för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Det berättar Anders Johansson (C) – kommunalråd i Mönsterås kommun – efter tisdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott, där politikerna fick information om vilka åtgärder som är på gång inom de båda nämnderna.

– De tar väldigt allvarligt på sitt uppdrag. Man genomför ett kraftfullt arbete sedan en längre tid tillbaka.

– Jag har ett stort förtroende för hur båda nämnderna bedriver sitt arbete med effektiviseringar och kostnadsminskningar. Och innan sommaren röstade kommunstyrelsens arbetsutskott ja till att tillföra förstärkningar till nämnderna i fråga – i form av generella statsbidrag som vi riktar till deras verksamhet.

– Vi hoppas även att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige delar den uppfattningen, så att vi kommer till rätta med nämndernas ekonomiska situation. Vi kan också konstatera att kommunens ekonomi, totalt sett, har haft en positiv utveckling, säger Anders Johansson.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: