Dottern fick inte reda på att mamman hade ramlat: Här är makthavarnas reaktioner

2020-09-24 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tidigare idag skrev vår tidning om en dotter i Oskarshamns kommun som inte fick information om att hennes mamma hade ramlat och skadat sig allvarligt på ett äldreboende i Oskarshamns kommun.

Hur vill socialchefen Anna Lindquist och socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) kommentera händelsen?

Vi ställde frågan.

– Vi uttalar oss inte om enskilda ärenden. Om vi har brustit, så får vi se över våra rutiner, säger Anna Lindquist.

– Jag uttalar mig inte i enskilda fall, men generellt ska det alltid finnas en bra och tydlig dialog mellan personal och anhöriga. När händelser av allvarlig karaktär inträffar är detta extra viktigt för både brukaren och den anhöriges trygghet, säger Rolf Lindström.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se