Dryga hälften av svenska spelare väljer licensierat

Dryga hälften av svenska spelare väljer licensierat

2023-03-17 Av av Oskarshamns-NyttCASINOSPEL

Svenskar som idag söker underhållning online i form av casinospel kan hitta såväl svenska som utländska alternativ. Vissa trender menar på att många av spelarna väljer utländska plattformar på grund av deras friare regelverk kring bonusar och utbud, men i Spelinspektionens senaste rapport visar siffrorna motsatsen.

Fenomenet styrks även av Statskontorets slutrapport kring utvärderingen av spellagen.

Detta säger rapporten

I rapporten, Spelvanor online, som sammanställts av SKOP, är det 53 procent av de tillfrågade spelarna som väljer licensierade casinon före olicensierade. Att ett casino är licensierat, som exempelvis de listade i Aftonbladets Casinoguide, innebär kortfattat att spelbolaget bakom casinot innehar en korrekt och giltig licens från Spelinspektionen, samt att det följer de lagstadgade regler som tillkommer med licensen.

Det är också dessa regler som utgör de främsta anledningarna till att spelare väljer de svenska alternativen. Enligt samma rapport, uppger 55 procent av intervjuobjekten att de väljer ett svensklicensierat casino eftersom det känns tryggt, säkert och kontrollerat. Att spelbolagen också kontrolleras av just svenska myndigheter var en anledning som 40 procent av de tillfrågade ansåg vara viktigt vid valet av svenska aktörer.

Vad som dock skapar såväl tryggheten, säkerheten, och kontrollen baseras på spellagens största grundpelare – konsumentskyddet.  

Konsumentskyddet – för spelarens trygghet

Målsättningen med den spellag som idag finns i Sverige är att värna om spelarnas välmående. Bland annat handlar det om att motverka de negativa konsekvenser som ett spelberoende eller -missbruk kan orsaka ur ett ekonomiskt, socialt och hälsomässigt perspektiv. Men för att skapa en trygg marknad krävs det att spelbolagen åtar sig ett större ansvar gentemot konsumenterna.

Konsumentskyddet består utav olika delar men spelansvaret utgör en viktig del för att uppnå målsättningen.

Spelansvar

Spelansvaret är den del av konsumentskyddet som tydliggör ansvaret som spelbolagen bär för att motverka överdrivet spelande bland de svenska konsumenterna. Totalt sett rör det sig om 16 olika åtgärder spelbolagen behöver vidta, och inkluderar bland annat:

  • Självavstängning – Samtliga spelbolag ska, på sina plattformar, erbjuda spelare möjligheten att genomföra en självavstängning genom det nationella registret Spelpaus. Avstängningen gäller under en valfri period, men som kortast 1 månad, och som längst 12 månader (tills vidare), och går inte att häva i förtid. Pausen går heller inte att avsluta i förtid och gäller på samtliga licensierade spel, inklusive casino och vadhållning online, spel hos ombud och banor samt Casino Cosmopol. Det som inte täcks av avstängningen är bland annat skraplotter, bingo i lokal, och spel på fartyg i internationell trafik.
  • Spelgränser och självtester – Spelare ska också kunna sätta sina egna gränser för hur mycket de kan spendera under en dag, vecka och månad. När gränsen uppnås kan spelaren inte längre ta del av fler spel utan måste invänta tills att en ny period (månad) påbörjats. En höjning av spelgränser gäller först vid nästa månadsskifte, men som tidigast efter 72 timmar. En sänkning gäller däremot direkt. Dessutom ska spelare själva även kunna genomföra tester för att hjälpa till att bedöma deras spelbeteenden. Genom dessa två tjänster kan även spelbolagen snabbt se hur spelarnas agerande ändras över tid, och därefter vidta rätt åtgärder.
  • Bonusbegränsning – Enligt spellagen får spelbolagen enbart tillhandahålla en bonus per spelare och licens. Anledningen till detta är då bonusar kan ses som incitament för spelare att spendera såväl mer pengar som tid än planerat på spelplattformarna.
  • Kontrollrutiner – Samtliga spelbolag med svensk licens ska även ha implementerade kontrollrutiner för att säkerställa att det inte råder något spelfusk och motverka handlingar relaterade till detta. Även spelarna själva ska ha möjlighet att kunna informera licenshavaren om de upplevt eventuellt fusk.
  • Omsorgsplikt – En viktig del inom spelansvaret är den så kallade omsorgsplikten som berör de sociala och hälsomässiga aspekterna av spelproblem. Detta genom kontroller av spelarnas beteenden som kan påvisa när det finns en ökad risk för spelproblem, eller generellt negativa tendenser. I de fall som ett negativt spelbeteende påträffas måste spelbolagen vidta de åtgärder som sammanställts av Spelinspektionen.

I Spelinspektionens vägledning kring omsorgsplikten, ska spelbolagen individanpassa sina åtgärder och däribland återkoppla på spelarens beteende, samt – i de fall det bedöms nödvändigt – applicera restriktioner eller begränsningar. Sådana begränsningar kan inkludera en sänkning av spelarens insättningsgräns eller speltid, samt minimera den direktreklam som skickas till spelaren.

Statskontorets utvärdering styrker Spelinspektionens rapport

Som nämnt är det dryga hälften av de tillfrågade spelarna i Spelinspektionens rapport som uppger att de väljer svensklicensierat spel. Att trenden för spel om pengar inom Sverige ökar, i stället för att spela hos utländska aktörer, är något som också tidigare styrkts av Statskontorets senaste utvärdering av spellagen.

I utvärderingen, som publicerades i maj 2022, uppger Statskontoret att kanaliseringsgraden bland svenska spelare ökat sedan spellagen trädde i kraft 2019, från under 50 procent innan 2019, till 87 procent 2021. Detta visar hur stor del av de spelande svenskarna som väljer inhemska spelbolag jämfört med sådana licensierade utomlands. Målet för regeringen har varit 90 procent, men enligt Statskontorets utsago gäller det att inte stirra sig blind på att siffran inte nåddes.

I stället bör man se kanaliseringsgraden som ett verktyg för att mäta kontrollen över marknaden. Trots allt tyder den ökande procentsatsen att spellagen som är i kraft idag har, med sitt starka konsumentskydd, en tydligt effekt på marknaden.

Foto: Unsplash

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt