Elbilar på landsbygden: Här kan laddstationer placeras i Oskarshamns kommun

Elbilar på landsbygden: Här kan laddstationer placeras i Oskarshamns kommun

2020-06-21 Av av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMNS KOMMUN

Hela Sverige ska leva Oskarshamn har fått en förfrågan gällande en förstudie för laddinfrastruktur för elbilar på landsbygden.

”Till förstudien ska vi föreslå 10–12 platser i Oskarshamns kommun där laddstationer kan placeras”, skriver Hela Sverige ska leva Oskarshamn på sin hemsida.

Hela Sverige Oskarshamn har sammanställt ett förslag på platser i kommunen där laddstationerna kan placeras och man vill gärna ha återkoppling från föreningsliv, näringsliv och invånare om förslagen är bra. Alla kommentarer och synpunkter mejlas till info@hssloskarshamn.se senast onsdag den 24 juni.

Det gäller således att vara snabb med kommentarerna och synpunkterna, påpekar Annicka Gunnarsson, som är ordförande i Hela Sverige Oskarshamn.

Hon tycker att det låter som en spännande förstudie.

– Det är bra att man går ut i kommunen och frågar, för att få den lokala förankringen, säger Annicka Gunnarsson.

Kan göra annat under tiden

– I vårt förslag har vi valt platser där man kan göra något under tiden. Det kan handla om att gå på ett möte, handla eller gå en promenad i ett naturskönt område, berättar hon.

På den här Google-kartan har man markerat befintliga laddstationer med blått och förslagen är markerade med grönt. Öppna gärna kartan i helfönster.

Information om förstudien

”Ladda hela Kalmar län & Glasriket, så heter regionens nya förstudie som handlar om att identifiera lämpliga platser och klargöra förutsättningarna för en hållbar etablering av offentlig laddinfrastruktur för elbilar i större skala på landsbygden.

Detta görs genom att först identifiera och samla in relevant information om olika intressanta lokaliseringar med service exempelvis turism/besöksmål, gårdsbutiker, lanthandlare, verkstäder, mötesplatser såsom bygdegårdar, kyrkor, handelsplatser mm på landsbygden och matcha detta med hur tillgänglig kraft/nätkapacitet ser ut. Detta har tidigare inte gjorts och är ett nytt och unikt initiativ.

Denna kartläggning kombineras sedan med framtagning av ett anpassat och hållbart finansieringsupplägg för den initiala investeringen samt en affärsmodell som säkerställer den löpande driften över tid. Det är snabba ryck, förstudien ska vara genomförd och presenterad senast under oktober månad 2020.

Initiativet till förstudien kommer från Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige. Övriga partners är Hela Sverige Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län samt Trivector kopplat till projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen”. Förstudien finansieras till hälften av Region Kalmar län och den andra halvan via övriga parter och intressenter.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK