Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

En skogshuggarklädd Carl-Wiktor Svensson (KD) vid länsstyrelsens entré: “Jag är redo att börja kapa i byråkratin”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

– Jag och Kristdemokraterna är redo att börja kapa i byråkratin och ge myndigheterna instruktioner som underlättar för länets företagare, säger en skogshuggarklädd Carl-Wiktor Svensson och sätter sig utanför länsstyrelsens entré i Kalmar.

Riksdagskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD) vid länsstyrelsens entré i Kalmar. Foto: Kristdemokraterna

Det måste bli lätt att göra rätt, betonar riksdagskandidaten Carl-Wiktor Svensson, som bor i Träthult mellan Högsby och Fagerhult, på pressträffen utanför ”byråkratins högkvarter”, som han säger.

– Att Sveriges jord- och skogsbrukare har en fundamental betydelse för våra invånares överlevnad, landets ekonomi, den biologiska mångfalden och det globala klimatet kan inte upprepas för många gånger.

“Ändå hanteras deras vardag alltmer styvmoderligt av regeringen och myndigheterna”

CARL-WIKTOR SVENSSON (KD), RIKSDAGSKANDIDAT

– Ändå hanteras deras vardag alltmer styvmoderligt av regeringen och myndigheterna. I egenskap av ersättare i riksdagen, riksdagskandidat och medskribent till Kristdemokraternas nationella landsbygdsprogram har jag under de gångna åren gjort över hundra lokala besök hos länets gröna företag.

Vill sänka kostnaderna

– Kortsiktigt behöver vi sänka kostnaderna för länets jord- och skogsbrukare, inte växla upp företagarnas utgifter med höga skatter och mer byråkratiska pålagor. Långsiktigt behövs bättre konkurrenskraft gentemot övriga EU, samt tydligare regleringsbrev till våra myndigheter om att de måste arbeta mer tillsammans med näringen än emot dem – oavsett ärende, säger Carl-Wiktor Svensson.

Han konstaterar att vi inte skulle ha mat på bordet och tak över huvudet utan bönder och skogsbrukare – men regeringens förlängda arm, länsstyrelsen i Kalmar, upplevs ändå som ”en sten i skon” och starkt hämmande för många inom den gröna näringen, fastslår han.

“Jag skulle vilja att jord- och skogsbrukares arbete uppskattades mer av staten”

– Jag skulle vilja att jord- och skogsbrukares arbete uppskattades mer av staten och att näringen kunde få känna stöd och delaktighet i beslut som berör deras ägor och verksamhet. Ägande- och brukanderätten måste respekteras i högre grad.

Rejält sänkt bränslepris

– Skulle jag få förtroendet att representera Kalmar län i riksdagen, så skulle jag bland annat arbeta för att stoppa överimplementeringar av EU-direktiv, lyfta nyttan med en ökad självförsörjningsgrad – samt ge länsstyrelserna förutsättningarna att ta en större del av utredningsansvaret i miljöfrågor.

Carl-Wiktor Svensson ger oss några exempel på vad han och Kristdemokraterna kommer att verka för:

Rejält sänkt bränslepris vid pump

Sänkt energiskatt

Staten ska ta över utredningsansvaret avseende exempelvis art- och habitatdirektivet

Stoppa ofrivillig inlösen av mer skog, staten ska i stället sköta det man har

Fler verksamheter ska i stället för att vara tillståndspliktiga, vara anmälningspliktiga

Myndigheten ska betala ersättning till verksamhetsutövaren i de fall handläggningen drar ut på tiden

Införs en ny regel så ska två bort

Stoppa förslaget om mer Natura 2000 i Kalmar län

Offentlig verksamhet ska i högre grad välja svenska livsmedel i sina serveringar.

Carl-Wiktor Svensson bjuder dessutom på några citat från landsbygdsvänner inom de gröna näringarna runtom i länet, som han har träffat under det senaste året. De vidimerar behovet av förändring:

”När mitt hus började brinna fick inte brandbilarna ta vatten ur gårdens vattenpost på grund av miljöbestämmelser. Huset brann ner och när jag skulle projektera nybyggnationen så fick jag driva process mot länsstyrelsen och kommunen för att få bygga upp ett nytt likadant hus på samma plats” (lantbrukare och gårdsförsäljare utanför Kalmar)

“Tänker lägga ned”

”Nu är priserna så pass höga på diesel, el och insatsvaror att vi tänker lägga ned om det inte blir någon förändring i närtid” (lantbrukare i Kalmar län)

”När jag avverkningsanmälde ett par hektar för slutavverkning på grund av granbarkborreangrepp på min fastighet så fick jag beskedet att jag inte fick avverka på grund av knärotsförekomst och att jag skulle vara tvungen att stämma staten för att få ersättning. Nu är min skog död, knäroten borta och jag vet inte om jag vågar anmäla nåt annat område för föryngring till myndigheten nu när barkborren svärmar igen. Samtidigt får jag månatliga brev från samma myndighet om att jag är skyldig att avverka angripen skog” (flertalet skogsägare i Kalmar län)

“Körde över växterna”

”När jag skulle lägga upp virke på min fastighet utmed Trafikverkets väg var jag tvungen att göra en hel åtgärdsplan för att ta hänsyn till eventuella växter som kunde finnas i vägrenen. Den tog lång tid att göra, men i slutänden spelade den inte så stor roll eftersom Trafikverkets egen entreprenör körde över växterna när de skulle kantslå vägarna (skogsägare i Kalmar län)

”Jag är genuint orolig utifrån statens planer på Natura 2000-områden längs kusten. Senaste gången jag gjorde en miljökonsekvensbeskrivning så kostade den hundratusentals kronor och det har jag inte råd eller ork att göra för alla saker jag vill kunna utveckla på min gård. Det vore väl bättre om jag lade den kostnaden på projekten och verkliga miljöinvesteringar i stället?” (lantbrukare i Kalmar län)

Har inte råd

”Jag skulle verkligen behöva anställa fler här på gården och i min butik, men eftersom reglerna är anpassade för större företag, med staber av administratörer, är risken att jag skulle behöva anställa ytterligare någon för den byråkrati anställningen medför, och då skulle jag inte ha råd att vara anställd själv” (gårdsförsäljare och sågverksägare söder om Kalmar)

”År 1921 inlöste staten ett par hektar här på gården som reservat. I dag är naturvärdena högre utanför det reservatet än innanför, på grund av misskötsel. På 90-talet gjorde man reservat av ytterligare 1 500 hektar här på min gård – och nu vill man ta 344 hektar till, med hänvisning till höga naturvärden. Tacken man som markägare får för att skapa höga naturvärden verkar vara konfiskation, trots att markägarna är bättre på att utveckla naturvärdena än vad staten är” (skogs- och lantbrukare i Kalmar län)

– Den gröna näringen och svensk livsmedelsproduktion förtjänar en förändring – och för att den förändringen ska bli verklighet, så måste vi rösta för en förändring den 11 september, säger Carl-Wiktor Svensson.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS