Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

Aktuellt

En vindkraftspark med närmare 100 vindkraftverk kan komma att byggas i Oskarshamns kommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

OSKARSHAMNS KOMMUN

Företaget Cloudberry Offshore Wind AB vill anlägga en vindkraftspark – med upp till 98 vindkraftverk och en maximal totalhöjd på 350 meter – i ett område utanför Simpevarp, nordost om Figeholm.

Oskarshamns kommun väntar med att ta ställning i frågan, via det så kallade kommunala vetot.

I ett samrådsyttrande skriver kommunen att den nya översiktsplanen antogs på kommunfullmäktigesammanträdet den 13 februari.

I samband med antagandet påbörjades arbetet med att ta fram ett reviderat tematiskt tillägg till översiktsplanen, gällande vindkraft och eventuellt andra förnybara energislag.

När det tematiska tillägget är antaget kommer kommunen ta ställning i vindkraftsfrågan.

Det var på det stora hela samma svar som levererades när det gäller den planerade vindkraftsparken i Bråbo.

Viktig symbol

I kansli- och utvecklingsenhetens yttrande om den planerade vindkraftsparken utanför Simpevarp, som antogs av en majoritet av kommunstyrelsepolitikerna på tisdagen, står det att kommunens unika skärgård, med nationalparken Blå Jungfrun, är en viktig symbol för kommunen, som värderas högt.

”Vi vill utveckla skärgården varsamt och hållbart, så att alla intressen tillvaratas i den mån det är möjligt. Vi delar utsikten i Kalmarsund med Borgholms kommun. Påverkan på intressen i Ölandskommunerna ligger därför också i vårt intresse att beakta. Vi anser att den planerade miljökonsekvensbeskrivningen särskilt bör ta hänsyn till vindparkens påverkan på flyttfågel, sjöfart generellt och färjetrafik specifikt. Särskilt viktigt är också att belysa påverkan med avseende på buller och skugga kring de orter som berörs”, står det i yttrandet, som har skickats till Ecogain AB, som på uppdrag av Cloudberry Offshore Wind AB hjälper till med tillståndsprocessen.

Vill inte vänta

I ett yrkande som Magnus Larsson (C) lämnade in på kommunstyrelsesammanträdet står det att Centerpartiet inte tycker att det är nödvändigt att invänta en ny vindbruksplan för att kunna ta ställning till den planerade etableringen av vindkraft i området utanför Simpevarp.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden, på en pressträff i stadshuset i Oskarshamn
Magnus Larsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Centern pekar på att det aktuella området inte ingår i den vindbruksplan som kommunen har i dag – samt att området i fråga är utpekat som riksintressant för vindkraft, och att det gränsar till ett område som är riksintressant för energiproduktion.

”Samtidigt ser vi en risk i att en fördröjning på uppemot 1,5–2 år kan riskera att investeringen inte blir verklighet”, skriver Magnus Larsson i yrkandet.

Han fick med sig Fredrik Jonasson (V) på yrkandet.

Duon reserverade sig också mot beslutet.

Övriga partier yrkade bifall till yttrandet. Mathias Karlsson i Kustlandspartiet, som är ersättare i kommunstyrelsen, lämnade in en protokollsanteckning, där det står att hans parti ställer sig bakom majoritetens yttrande.

En ändring genomfördes dock av en majoritet av kommunstyrelsepolitikerna på sittande möte – det handlade om att byta ut några ord, som förstärkte formuleringen om att man inte kommer att ta ställning i vindkraftsfrågan förrän kommunen har vindbruksplanen på plats.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LOKAL ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS