Fördröjd cancerbehandling i länet har anmälts

Fördröjd cancerbehandling i länet har anmälts

2020-10-30 0 av Peter A Rosén


LÄNET

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerbehandling fördröjts.

Fallet gäller en 75-årig kvinna som tidigare behandlats för lungcancer.

Vid en uppföljande undersökning i januari 2019 fann man elakartade celler i ett cellprov. Fyndet journalfördes inte och inte heller patientansvarig läkare efterfrågade besked om det. Det uppmärksammades av annan läkare först i augusti 2020.

Diagnos och behandling av patientens återfall av lungcancer har därmed fördröjts. Åtgärder har vidtagits för att förhindra upprepning.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN