Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

FÖRSLAG: IK Oskarshamns hyra i ishallen höjs med drygt 1,5 miljoner kronor per år

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

I slutet av mars berättade vi att kommunen säger upp hyresavtalet för ishallen och att IK Oskarshamn därmed riskerar att åka på en ekonomisk smäll framöver.

Nu föreslår bildningsförvaltningens tjänstemän att hyran (huvudavtalet) ska höjas från 858 000 kronor till 2,4 miljoner kronor per år – från och med den 1 augusti i år (med en rabatt under den kommande hösten).

Totalhyran landar därmed på cirka 2,8 miljoner kronor per år.

Följande hyresavtal finns med IK Oskarshamn kopplat till Be-Ge Hockey Center med preliminär
årskostnad 2023 beräknat på gällande och uppsagda avtal:

 • Huvudavtal SHL 858 000 kr *)
 • Is säsong augusti – mars
 • Matcher och träningar A-lag herr och hockeygymnasiet
 • Förråd, omklädningsrum, kiosker
 • Förlängd is säsong 2 veckor april 2023 40 000 kr
 • Kanslilokaler, restaurang 61 700 kr
 • Kök 21 300 kr
 • Gym 7 500 kr
 • Namnrättighet 100 000 kr
 • Träningsavgifter dam- och ungdomslag 200 000 kr
  Totalt 1 288 500 kr
  *) Det är endast huvudavtalet som är uppsagt för omförhandling.

”Be-Ge Hockey Center är precis som andra kommunalt drivna idrottsanläggningar kraftigt subventionerat via skattemedel, där Be-Ge Hockey Center är den enskilt största i kronor. När senaste avtalet skrevs med IK Oskarshamn under 2021 beräknades driftskostnaden av Be-Ge Hockey Center till 7,2 miljoner kronor. IK Oskarshamns totala hyreskostnad för posterna ovan landade in på cirka 1,1 miljoner kronor under 2021, vilket gav en subvention på runt 6 miljoner kronor till föreningen”, skriver tjänstemännen i beslutsunderlaget.

Ökade driftskostnader

”Anledningen till att avtalet behöver omförhandlas är att bildningsnämnden har för avsikt att höja hyran då nämnden som hyresvärd senaste åren har ökade driftkostnader för Be-Ge Hockey Center. De ökade kostnaderna som är ett par miljoner kronor härleds till allmänna inflationskostnader, ökade personalomkostnader, ökade kostnader för ränta och avskrivningar. Utmaningar som många offentliga verksamheter och näringsidkare runt om i landet står inför. Den största kostnadsökningen beror dock på höga energikostnader på delarna inom Arena Oskarshamn (Be-Ge Hockey Center, idrottspark och simhall) som är en högförbrukande energianläggning.”

”Under 2023 sker effektiviseringar inom arenans verksamheter för att möta kostnadsökningarna, bland annat finns beslut om att inte spola upp uteisbanan på idrottsparken säsongen 2023/2024. Skulle uteisbanan spolats upp hade ytterligare cirka 2 miljoner kronor saknats till driften under 2023. Inom simhallen har en höjning av entréavgifter skett vilket bidrar positivt på intäktssidan. I och med dessa åtgärder har idrottsparken och simhallen bidragit till att möta kostnadsökningar inom arenan.”

”Mycket svårt”

”Inom driften pågår dessutom under året ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering på tekniska system inom arenan för att sänka kostnaderna. Ytterligare åtgärder behöver ske även för Be-Ge Hockey Center som är den del inom arenan som återstår för att möta de ökade kostnaderna. En föreslagen hyreshöjning till IK Oskarshamn är en väg att gå då det inte finns andra intäktsmöjligheter. En annan åtgärd skulle kunna vara att minska på issäsongen och öppettider, vilket bedöms som mycket svårt beroende på det höga bokningsläget som är i Be-Ge Hockey Center vilket skulle medföra negativa konsekvenser för SHL-laget samt dam- och ungdomslag”, skriver tjänstemännen och fortsätter:

”I bildningsnämndens budget finns 7,9 miljoner kronor avsatta till driften av Be-Ge Hockey Center 2023. På grund av kostnadsökningarna är prognosen att kostnaderna kan landa på över 9,5 miljoner kronor under året. Bara elkostnaderna för Be-Ge Hockey Center har stigit från 1,5 miljoner kronor 2021 och prognostiseras att under 2023 kunna hamna på uppemot 3,8 miljoner kronor. IK Oskarshamn är den stora hyresgästen i Be-Ge Hockey Center som förutom SHL-laget har en bred och växande dam- och ungdomsverksamhet, vilket inte ger något större utrymme för andra verksamheter att hyra tider. Detta medför att det endast finns ett fåtal per vecka under högsäsong som nyttjas av skolor, allmänhetens åkning, curling och motionshockey. Förslag på ny hyresnivå för huvudavtalet är en höjning från 858 000 kronor per år till 2,4 miljoner kronor per år.”

Tre alternativ

”Med de övriga gällande hyresavtalen skulle IK Oskarshamns totala hyra för verksamheten i Be-Ge Hockey Center hamna runt 2,8 miljoner kronor per år. IK Oskarshamn har fått tre alternativ med olika avtalslängd att ta ställning till, där alternativ 2 och 3 innebär ett avdrag på nya hyran under hösten 2023. – Alt 1 2023-08-01 – 2024-07-31 (1 år) 2 400 000 kr/år – Alt 2 2023-08-01 – 2025-07-31 (2 år) 2 400 000 kr/år Avgår 400 000 kr 2023 – Alt 3 2023-08-01 – 2026-07-31 (3 år) 2 400 000 kr/år Avgår 600 000 kr 2023. Målet är att den kommunala subventionen fortsatt ska vara hög då den låg på runt 6 miljoner kronor 2021, men hyresgästen IK Oskarshamn behöver ta en större del av de ökade kostnaderna för anläggningen. Även efter denna höjning kommer Be-Ge Hockey Center vara kraftigt subventionerad. Exakt vad subventionen hamnar på beror på vilket av alternativen IK Oskarshamn väljer, men det beror också på vad de prognostiserade driftskostnaderna under 2023 på 9,5 miljoner kronor slutligen hamnar på. Under 2023 betalar IK Oskarshamns hyra på både tidigare hyresavtal och på det nya på mellan 1,4 och 2 miljoner kronor beroende på val av alternativ, vilket skulle ge en subvention på mellan 7,5 och 8,1 miljoner kronor 2023 om driftprognosen håller. Från 2024 när nya hyresavtalet gäller fullt ut kan subventionen hamna på runt 6,7 miljoner kronor, men även det beror på det årliga kostnadsutfallet.”

Beslut på onsdag

”Bildningsnämnden klarar i dessa ekonomiska tider inte att öka subventioneringen för Be-Ge Hockey Center ytterligare. Det skulle kunna leda till neddragningar på annan verksamhet inom fritidskontoret. Även här har åtgärder skett under 2023 via beslut att sälja Havslätts camping, nedläggning av en kommunal fritidsgård kvällstid samt minskning av en tjänst inom ungdomsenheten”, skriver tjänstemännen, som konstaterar att en höjning av hyran för huvudavtalet är kopplat till IKO:s SHL-spel och inte berör avgifterna för barn och ungdomar (där föreslås ingen höjning).

Politikerna i bildningsnämnden behandlar hyresfrågan på ett sammanträde kommande onsdag, den 17 maj.

Foto: Pierre Stjernfeldt

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS