Insändare: ”Ger fullständigt tusan i vad kommuninnevånarna tycker”

Insändare: ”Ger fullständigt tusan i vad kommuninnevånarna tycker”

2020-05-12 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Öppet brev till beslutsfattarna i Oskarshamns kommun:

Som inflyttad stockholmare har jag alltid lovordat hur lätt det är att komma i kontakt med politikerna här i Oskarshamn.

Det finns alltid möjlighet att få tillgång till politiker av olika kulör och framföra sin åsikt.

Men vad är det värt när politikerna lyssnar, men ger fullständigt tusan i vad kommuninnevånarna tycker.

”Skulle skämmas nu”

Om jag satt i fullmäktige och hade röstat för en nedläggning av Hultgården och Charlottagården i Misterhult skulle jag skämmas nu!

Med en rösts majoritet röstade ni för nedläggning av äldreboendena i Misterhult, trots massiv kritik från oppositionen och många engagerade kommuninvånare.

Det har sällan varit så många ersättare vid ett fullmäktigesammanträde som den gången.

Gissningsvis för att många inte själva ville stå med sitt namn under beslutet.

Jag förstår att kommunen måste spara pengar.

Det alternativ som presenterades var inte dyrare för skattebetalarna, däremot hade det gett en jämnare balans mellan stad och landsbygd. Tjänstemännens förutsättningar för utredningen om nedläggning, var att ett boende i staden och ett boende på landsbygden skulle läggas ned.

Det resulterade i beslut om nedläggning av boendena i Misterhult och i Kristineberg.

Samtidigt satsar kommunen på att bygga om före detta simhallen/Hotell Ett till ett stort boende med ett mycket långt hyreskontrakt.

I min värld innebär det en nedläggning på landsbygden och en flytt av ett boende i staden.

”Till ingen nytta”

Beslutet innebär att det inte finns någon kommunal verksamhet norr om Figeholm, det vill säga ungefär två tredjedelar av kommunen. Det blir däremot ytterligare några kommunalägda fastigheter som står tomma och kostar pengar till ingen nytta.

När beslutet var fattat och folkinitiativet för en folkomröstning mot nedläggningen drog igång blev det bråttom.

Hultgården och Charlottagården skulle stängas redan i september.

De boende började successivt flyttas, mitt under pågående coronapandemi. Personalen fick information om nya arbetsplatser.

Boendet i Kristineberg var det inte lika bråttom med, där kan det dröja till 2021.

Listorna med namn på dem som ville ha en folkomröstning för att behålla Hultgården och Charlottagården lämnades in redan till påsk.

Det vår inga svårigheter att få ihop det antal röstberättigade kommuninvånare som behövdes för ett folkinitiativ.

Människor i såväl Misterhultsbygden som i övriga kommunen skrev gärna på.

”Regler är regler”

I måndags hölls en presskonferens där kommunens tjänstemän meddelade att ett plötsligt påkommet formaliafel förelåg och att det därför inte kunde bli någon folkomröstning. Regler är regler!

Oskarshamn har flera små boenden, vilket blir dyrare för kommunen än stora. I den pågående pandemin har Oskarshamns boenden klarat sig relativt lindrigt från covid-19-smittan.

Det har alltså inte dött så många människor här som på andra platser. Det är ytterligare en aspekt att ta med i samband med planeringen för de äldre. Liv går inte att omsätta i pengar. 

Och en sak är helt säker – vi kommer alla att bli äldre.

Jag har ett par gånger fått frågan om jag vill engagera mig politiskt.

Visst har tanken lockat, men turerna kring äldreboendena i Misterhult visar att man är tvungen att följa partipiskan i stället för att följa sitt hjärta.

Det visar att politikerna lyssnar, men ger totalt tusan i vad en stor del av kommuninnevånarna tycker.

Även om de själva fattar beslutet med endast en rösts övervikt. Det är sådant som gör att jag aldrig skulle kunna engagera mig politiskt.

”Välja ett nytt folk”

I diktaturen Kina säger oppositionen med glimten i ögat att om de ledande inte kan acceptera folkets vilja, så får väl ledarna välja ett nytt folk… Som tur är har vi demokrati i det här landet och det är val i Sverige igen 2022 och då har oskarshamnarna möjlighet att välja en kommunfullmäktigeförsamling som förhoppningsvis lyssnar på folket.

Mette Munter
Boende i Misterhultsbygden som också skrivit under folkinitiativet för en folkomröstning

Mette Munter. FOTO: PRIVAT
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn