Hamntorget i Oskarshamn ska förfinas ytterligare

Hamntorget i Oskarshamn ska förfinas ytterligare

2021-02-04 0 av Peter A Rosén



OSKARSHAMN

I år ska byggnationen av Hamntorgets andra etapp i Oskarshamn genomföras. Det hela ska vara klart under våren/sommaren.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt upplägget.

Det var för drygt fem år sedan som fullmäktige, via ett planprogram, tog ett beslut om att omvandla delar av inre hamnen till en självklar och naturlig del av staden och stadslivet.

”Viktig pusselbit”

”Att skapa hamntorget är ett väsentligt led i detta arbete och syftar till att bygga ihop staden och vattnet genom väl gestaltade stadsrum. Detta bedöms vara en viktig pusselbit för stadens attraktion och invånarnas trivsel”, står det i beslutsunderlaget.

Det finns sammanlagt, beroende på utfallet av ombyggnationen av Norra Strandgatan, omkring sex miljoner kronor tillgängliga för ombyggnationen av Hamntorget, etapp två.

Den första etappen stod klar förra året och redan då fanns det grova skisser för hur den andra etappen skulle se ut.

Därefter har skisserna förfinats och utvecklats, men de tidigare intentionerna och tankarna med platsen är desamma.

Förslaget är framtaget efter dialog med ungdomar.

En plats för alla

Även genusperspektivet, tillgängligheten och en omsorgsfull bearbetning av vattenkontakten har präglat arbetet, enligt kommunen.

Hamntorget ska vara en plats för aktivitet och rörelse, en plats där man träffas och dansar, leker, sportar och umgås.

Här ska det även finnas möjlighet till vila, häng och passivt deltagande.

GRAFIK

OSKARSHAMNS KOMMUN