Här är områdena som SD satsar på                    i investeringsbudgeten

Här är områdena som SD satsar på i investeringsbudgeten

2020-03-27 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tryggheten, landsbygden och förutsättningarna för personer med funktionsvariationer.

Det är områden som Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun satsar på i partiets investeringsbudget för åren 2021-2024.

Finansieringen sker genom en omfördelning av medel från Tillväxt- och näringslivsenheten och kommunstyrelseförvaltningens investering i datorer.

– Genom att satsa en miljon kronor vill vi stärka den upplevda tryggheten för invånarna – exempelvis genom den fysiska utformningen av centrum. Detta är satsningar som ständigt måste vara närvarande, säger partiets fullmäktigegruppledare Michael Erlandsson.

”Hela Oskarshamn ska leva”

Förutsättningarna för personer med funktionsvariationer stärks genom ökade satsningar på anpassningar av lokaler och lekplatser för dessa grupper. Och den tidigare investeringspåsen som har funnits för landsbygden återinförs.

– Precis som våra äldre, barn och personer med olika funktionsvariationer inte får glömmas bort, gäller samma sak landsbygden. Därför väljer vi att öronmärka totalt en miljon kronor för detta, så att hela Oskarshamn ska kunna leva, säger Leif Axelsson, som är ledamot i socialnämnden.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Michael Erlandsson (SD). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Leif Axelsson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: