Här är Oskarshamn näst bäst i Sverige

Här är Oskarshamn näst bäst i Sverige

2020-02-14 0 av Peter A Rosén

Oskarshamn är näst bäst i Sverige när det kommer till social hållbarhet bland småstads- och landsbygdskommuner, enligt en rangordning som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Fagersta tar hem förstaplatsen bland småstads- och landsbygdskommunerna – och Oskarshamns kommun hamnar alltså på en mycket hedrande andraplats. Kalmar är trea, för övrigt.

Bland städer och stadsnära kommuner kan Örebro glädja sig åt guldmedaljen. Helsingborg parkerar på silverplatsen och Linköping tar hem bronset. Sundbyberg är den bästa storstadskommunen (Lidingö är tvåa och Solna trea).

Hur genomfördes rankningen, då? Jo, FN har antagit 17 globala utvecklingsmål inom ramen för Agenda 2030. Syftet är att vi ska leva i en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld år 2030.

I undersökningen har Dagens Samhälle rangordnat Sveriges kommuner efter fyra av de globala målen: ”Rent vatten och sanitet för alla”, ”Hållbar energi för alla”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt ”Hållbara städer och samhällen”. Tidningen har slagit ihop delmålen till en samlingskategori: ”Hållbara samhällen”, för att ge en bättre överblick och mer rättvis jämförelse mellan landets kommuner.

Nyckeltalen, som mäter kommunernas förmåga att nå upp till målen, har plockats fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nyckeltalen har därefter bearbetats av Dagens Samhälle.

Nyckeltal

  • Vattenförekomster med god status.
  • Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund.
  • Slutanvändning av energi per invånare inom det geografiska området.
  • Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • Företagsklimat enligt Öppna jämförelser.
  • Befolkning i kollektivtrafiknära läge.
  • Demografisk försörjningskvot samt förändring av denna.
  • Trångboddhet i flerbostadshus och förändringen.
  • Utsläpp av kväveoxider per invånare, samt förändring.
  • Utsläpp av små partiklar (mindre än 2,5 mikrometer) per invånare, samt förändring.

Flera av nyckeltalen är ett genomsnitt under en treårsperiod.