Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Havslätts förskola: Så svarar Anton Sejnehed (S) på interpellationen från Leif Axelsson (SD)

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Oppositionsrådet Leif Axelsson (SD) har skrivit en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) i frågan kring Havslätts förskola, vilket vi har skrivit om tidigare.

Så här svarar Anton Sejnehed:

”Leif Axelsson (SD) har i en interpellation ställt tre frågor till mig gällande det uppdrag som kommunfullmäktige har givit till bildningsnämnden om att avveckla en förskola. Leif Axelssons beskriver i sin interpellation att oppositionen ännu inte har fått ta del av något underlag. Det får anses vara ett anmärkningsvärt uttalande eftersom frågan har hanterats av bildningsnämndens arbetsutskott, där Kristdemokraterna och Centerpartiet är ledamöter och Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är ersättare. Att ingen från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna valde att närvara på arbetsutskottets sammanträde eller uppenbart läst handlingarna inför sammanträdet kan inte majoriteten ta ansvar för. Leif Axelsson skriver i sin interpellation att det råder platsbrist i förskolorna i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun har idag 1 389 platser i förskolan fördelat på 19 förskolor. Antal barn i förskolan var den 20 januari 1 322 barn i förskolan. Det är 45 barn färre än för ett år sedan.

Att en förskola ska avvecklas beslutade kommunfullmäktige 2022-12-12 och gav bildningsnämnden i uppdrag att besluta om vilken förskola som skulle avvecklas. Uppdraget var att avveckla en förskola i Oskarshamns tätort”, skriver Anton Sejnehed och fortsätter:

  1. Hur motiverar, bortom ekonomiska aspekter, ni beslutet att just Havslätts förskola ska läggas ner?

”I den utredning som förvaltningen har gjort så har man tittat på andel barn med plats i förskolan, inskrivna barn i förskolan, antal födda barn och storlek på förskolorna.

I den lokalutredning som bildningsnämnden godkände 2020 beskrivs att en förskola med kapacitet för minst 100 barn har andra möjligheter än mindre förskolor. Dessa fördelar handlar bland annat om ökad möjlighet till att samordna och organisera personal utifrån verksamhetens behov, minskad sårbarhet vid frånvaro hos personal, bättre förutsättningar för kollegialt lärande och ökad attraktivitet vid rekrytering, då bland annat ensamarbete minskas. 

Förvaltningen har utifrån det gjort en sammanställning över vilka förskolor som har två avdelningar i Oskarshamns tätort. Det finns fem förskolor med två avdelningar i Oskarshamns tätort och av dessa har bildningsnämnden redan beslutat att avveckla Sunnanäng och Södertorns paviljonger. Det beslutet togs i samband med beslut om byggnation av en ny förskola. Då finns Havslätts förskola, Saltviks förskola och Kristineängs förskola kvar.

Förvaltningen bedömer att Saltviks förskola inte ska avvecklas då barn i Saltvik, Rotvik och Ekebo främst går på den samt att ytterligare byggnation av villor planeras i det området.

Förvaltningen bedömer att Kristineängs förskola inte ska avvecklas då den ligger i anslutning till den nya förskolan och därför inte är en förskola med två avdelningar i den bemärkelsen eftersom den kan arbeta nära tillsammans med den nya förskolan. Avståndet mellan förskolorna är cirka 30 meter och området mellan förskolorna utgörs av en förskolegård.

Området som benämns som norra området inom förskolans verksamhetsområde rymmer följande förskolor; Saltvik, Havslätt, Gläntan, Humlan och Norrtorn. Det innebär att det inom ett relativt litet område idag finns fem förskolor.

Det område i Oskarshamns tätort som har den största procentuella nedgången i barnafödande är området som benämns som det norra området. Det föds alltså färre barn i det området i relation till tidigare år. Samma fenomen finns inte i samma utsträckning i övriga områden i Oskarshamns tätort.”

“Bildningsnämnden och Oskarshamns kommun behöver fortsätta utreda hur kommunen kan bli mer kostnadseffektiv och minska sina kostnader eftersom skatteunderlagsprognoserna fortsatt visar på att kommunen behöver vidta åtgärder för att minska sina kostnader eller höja skatten, om inte regeringen höjer de generella statsbidragen”

Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamn kommun
  • Är ni beredda att tillsätta en opartisk utredning om hur kommunen kan nå sina sparmål utan att lägga ner Havslätts förskola?

”Bildningsnämnden och Oskarshamns kommun behöver fortsätta utreda hur kommunen kan bli mer kostnadseffektiv och minska sina kostnader eftersom skatteunderlagsprognoserna fortsatt visar på att kommunen behöver vidta åtgärder för att minska sina kostnader eller höja skatten, om inte regeringen höjer de generella statsbidragen.

Att en förskola ska avvecklas beslutade kommunfullmäktige 2022-12-12 och gav bildningsnämnden i uppdrag att besluta om vilken förskola som skulle avvecklas. Uppdraget var att avveckla en förskola i Oskarshamns tätort.”

  • Om ni beslutar att lägga ner Havslätts förskola, är ni beredda att bespara barnen uppslitning av deras redan etablerade sociala anknytningar och band till pedagoger och kompisar genom en ansvarsfull utfasning?

”Bildningsnämndens uppdrag är att avveckla en förskola i Oskarshamns tätort och utifrån det har bildningsnämndens budget minskats med halvårseffekt 2023 och från och med 2024 helårseffekt. Den minskning som bildningsnämnden har fått för avveckling av förskola avser kostnader för lokaler och städ. Tekniska kontoret har fått en minskad budget för kost och underhåll motsvarande en förskola. Att göra en succesiv avveckling är därför inte möjligt.

Medarbetare inom bildningsförvaltningen kommer med barns bästa i fokus att arbeta för att en övergång till en ny förskola blir så bra som möjlig. Det finns erfarenhet av den typen av övergångar eftersom barn av olika anledningar byter förskola i kommunen eller från annan kommun till oss. 

Enligt riktlinjerna så kommer den första riktiga månadsuppföljningen för styrelser och nämnder i mars och avser då perioden 1/1-28/2. Bildningsnämnden har gjort en preliminär månadsuppföljning för januari 2023 och den visar på ett underskott om 1,4 miljoner kronor för verksamhetsområdet förskola. Underskottet är ett resultat av betydligt färre barn än tidigare. I januari 2022 var det 1 367 barn inskrivna i de kommunala förskolorna och i januari 2023 var motsvarande antal barn 1 322 st. Det är en skillnad på 45 barn”, skriver Anton Sejnehed.

– Därutöver blir det ju en debatt på kommunfullmäktigesammanträdet på måndag, konstaterar han.

Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun
Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

“Vi vill från Sverigedemokraterna förtydliga vissa punkter av det Anton Sejnehed(S) skriver. Det “underlaget”(som Anton hänvisar till) som skulle ha lyfts på senaste mötet i bildningsnämndens arbetsutskott har vi sett. Däremot så anser vi att det är så tunt. Den delen i underlaget, som berör varför just Havslätts förskola är mest lämplig att lägga ner, är endast några rader. Med det sagt så trodde vi inte ens att detta kunde vara underlaget för beslutet och väntade därför på något tjockare underlag”, skriver Ted Nyberg (SD), ersättare i bildningsnämnden, till ON på fredagen.

Han fortsätter:

“När det gäller närvaron på BNAU så är det riktigt att det blev en misskommunikation mellan ordinarie ledamot och ersättare vilket gjorde att ersättaren trodde att ordinarie skulle tjänstgöra. Ersättare är ju välkomna att medverka på mötet men de flesta politikerna har andra heltidsjobb som kräver deras uppmärksamhet och därför väljer man ibland att inte gå om man ändå inte ska tjänstgöra som ledamot. Vi är medvetna om att det finns besparingar att göra och att det finns ett beslut från kommunfullmäktige, vilket vi kommer att rätta oss efter. Men vi står fast vid att underlaget är tunt och att vi hade hoppats på mer underlag om varför just Havslätts förskola ska läggas ner. Särskilt med tanke på vilka konsekvenser det kommer att ha på barnfamiljerna”, skriver Ted Nyberg.

Ted Nyberg (SD)
Ted Nyberg (SD). Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS