Hemtjänsttagare fick vänta på sitt trygghetslarm i cirka ett år

Hemtjänsttagare fick vänta på sitt trygghetslarm i cirka ett år

2021-05-27 Av av Oskarshamns-Nytt

HÖGSBY KOMMUN

En hemtjänsttagare i Högsby kommun fick inte sitt trygghetslarm installerat, trots att det hade beviljats.

Detta upptäcktes omkring ett år efter att beslutet togs.

Socialutskottet i Högsby kommun gjorde därför en lex Sarah-anmälan med rubriceringen ”allvarligt missförhållande”.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu tagit ett beslut om att avsluta ärendet och inspektionen kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

IVO bedömer att kommunen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med socialtjänstlagen.

Kommunen har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet.

Kommunen har också identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade.

Ny rutin

Och kommunen har vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Socialutskottet har skickat in den nya larminstallationsrutinen i en bilaga till IVO.

IVO bedömer att ansvariga i kommunen måste säkerställa att rutinen blir känd i kommunen.

”Vidare måste rutinen följas upp för att säkerställa att liknande händelser inte inträffar igen”, skriver IVO.

FOTO: FREEPIK

Dela gärna artikeln: