Hyresförhandlingarna mellan Byggebo och Hyresgästföreningen har strandat: Detta händer nu…

Hyresförhandlingarna mellan Byggebo och Hyresgästföreningen har strandat: Detta händer nu…

2022-12-20 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Allmännyttans hyresgäster i Oskarshamn fick på tisdagen information om att hyresförhandlingarna mellan Byggebo och Hyresgästföreningen har avbrutits.

”Vi står för långt ifrån varandra”, skriver Byggebo i ett utskick.

”Detta innebär att ärendet har lämnats vidare till Hyresmarknadskommittén, som kommer att se över båda parters argument och därefter återkomma med ett medlingsbud. Den nya hyran är därför inte med på hyresavin för januari. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer. Vi vill samtidigt passa på och önska alla våra hyresgäster God Jul och tacka för året som gått. Även i år har vi valt att stötta Cancerfonden”, skriver Byggebos vd Benoni Ingelsjö, med personal, i nämnda meddelande.

Byggebos meddelande till hyresgästerna. Foto: Peter A Rosén

ON skriver ett mejl till Hyresgästföreningens förhandlare Kaj Raving och frågar varför det blev som det blev.

”Det är inte så mycket att säga utöver det som står. Det strulade med vårt utskick så det kom inte i väg som det skulle, men vi meddelar i det samma sak som Byggebo. Parterna står helt enkelt för långt ifrån varandra. Vi har haft konstruktiva samtal men inte nått fram till en lösning som båda parter kan acceptera”, svarar han.

Blir det tal om en retroaktiv höjning sedan när nivån är spikad? Hyreshöjningen är ju inte med på avin för januari. Ponera att man höjer från och med februari. Finns januari med där då, retroaktivt?

”Processen i HMK (Hyresmarknadskommittén) kan ta lång tid, särskilt i år då väldigt många ärenden kommit dit, så man bör förbereda sig på att det blir retroaktivitet. Det är dock inte säkert att det blir från 1 januari, utan säg att det dröjer med besked till april, då är det ganska vanligt att det blir exempelvis två månaders retroaktivitet istället för tre. Men vi vet i dagslägen ingenting om vare sig det eller vad nivån kan bli”, svarar Kaj Raving.

Har Benoni Ingelsjö någon fundering kring varför det blev som det blev? Vi ställer frågan via e-post.

”Nej, jag har inget ytterligare att tillägga”, svarar han.

Dela gärna artikeln med dina vänner: