Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Infrastrukturen får bottenbetyg av företag i Oskarshamns kommun: “Har lite att jobba med”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”I Kalmar län krävs krafttag för bättre vägar och färre brott. Det visar årets upplaga av Svenskt Näringslivs enkät om de lokala förutsättningarna för att driva företag”, skriver Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

”Företagen i Kalmar län ser infrastrukturen som allra viktigast för kommunerna att ta itu med. Det framgår av Svenskt Näringslivs nya enkät om det lokala företagsklimatet. Hela 40 procent anger förbättring av det lokala vägnätet som mest angeläget”, skriver Svenskt Näringsliv.

“Har underinvesterats”

– Det som företagen i Kalmar slår larm om regionalt börjar också bli ett stort problem nationellt. Det har underinvesterats i infrastrukturen under lång tid och vi har idag en underhållsskuld på över 70 miljarder kronor för svenska vägar och järnvägar, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län. 

”Företagen ser även brotts- och trygghetsfrågor som väldigt viktiga för kommunerna att ta tag i. Hela 37 procent anger åtgärder mot brottslighet och otrygghet bland det högst prioriterade”, skriver Svenskt Näringsliv.

“Påverkar dem negativt”

– Samtidigt upplever mer än var femte företagare i länet att brottslighet och otrygghet påverkar dem negativt.​ Så resultatet är en viktig påminnelse till våra politiker om att brottsutvecklingen inte bara drabbar enskilda personer och företag, utan i förlängningen också tillväxt och arbetstillfällen, säger Ulrica Bennesved. 

Ulrica Bennesved Svenskt Näringsliv
Ulrica Bennesved är regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

”Det finns även ett tydligt behov av mer serviceinriktad myndighetsutövning. Bland de högst prioriterade frågorna för företagen i Kalmar län finns till exempel bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare och bättre dialog mellan kommunen och företagen. 20 procent uppger dessutom att de tvekar inför att lämna klagomål till kommunen och 18 procent har övervägt att flytta till en kommun med bättre företagsklimat”, skriver Svenskt Näringsliv.

”Så skiljer sig också villkoren åt väsentligt mellan olika kommuner. Högst betyg får Mönsterås av de lokala företagen med ett sammanfattande omdöme på 4,0, medan Högsby får länets lägsta betyg och med 2,6 hamnar under gränsen för godtagbart”, skriver Svenskt Näringsliv.

“Stora satsningar krävs”

– Det ligger verkligen även i kommunernas intresse att försöka förbättra företagsklimatet. Stora satsningar krävs inom alltifrån infrastruktur till kompetens- och energiförsörjning. Och de finansieras enklast genom att ge företag bättre förutsättningar att växa och anställa så att skatteintäkterna ökar, säger Ulrica Bennesved. 

”Uppenbart finns potential för mer tillväxt. Det framgick även i en tidigare undersökning “Företagens regionala utveckling”. En stor majoritet av företagen i Kalmar sade sig vilja utvidga sin verksamhet, men åtta av tio såg betydande hinder för att växa. Det visar vilka resurser för framtida välstånd och välfärd som skulle kunna frigöras med ett bättre företagsklimat”, skriver Svenskt Näringsliv.

När företagen anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges: 

  • Förbättra det lokala vägnätet (40 %) 
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet (37 %)  
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (37 %)  
  • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (36 %)  
  • Lägre kommunala avgifter (30 %)

Sammanfattande omdöme:

Mönsterås

Sammanfattande omdöme: 4,0 (-0,1)

Antal svarande företag: 96.

Svarsfrekvens: 50 procent.

Kommentar:

”Högst betyg i länet igen! Men utvecklingen är oroande. Trots att nivån är hög så ser utvecklingskurvan inte så bra ut. Endast en parameter stiger och en är oförändrad, av de 15 frågorna. Kompetensförsörjningsfrågan oroar företagen som ger kommunen betyg under godtagbart på både frågan om tillgång till kompetens såväl som skolans kontakter med företagen. Kompetensförsörjning är det största tillväxthindret som företagen ser, så det är oerhört angeläget att Mönsterås kommun tar de här frågorna på stort allvar”, skriver Svenskt Näringsliv.

Oskarshamn

Sammanfattande omdöme: 3,1 (-0,2)

Antal svarande företag: 89

Svarsfrekvens: 48 procent.

Kommentar:

”Det är inte så länge sedan Oskarshamn nådde sitt högsta betyg någonsin i det sammanfattande omdömet. Nu faller resultaten tillbaka på bred front och endast tre parametrar av 15 förbättrar sitt resultat. I frågan om synen på infrastrukturen ger företagen Sveriges lägsta betyg. Detta är en av länets mest utmanande frågor och den fråga som efter kompetensförsörjningen är den allra mest tillväxthämmande frågan. Nu behövs tydlighet i näringslivsambitionerna och ett långsiktigt mål att utveckla företagsklimatet”, skriver Svenskt Näringsliv.

Det som sticker ut på ett negativt sätt när det gäller Oskarshamns kommun är företagens betyg gällande information till företagen (2,9), upphandling (2,8), tillgång till relevant kompetens (2,4) samt vägnät och tåg- och flygförbindelser (1,8).

“Vi har lite att jobba med”

– Ja, vi har lite att jobba med. Men kommunen satsar ju pengar både på en sträcka på E22:an och på väg 37/47. Men vi saknar flyg och tåg. En del önskar säkert att vår nedlagda flygplats fanns kvar – samt att persontågen gick, men ska vi ha tåg så måste folk åka med dem – om det ska bära sig. Samtidigt har vi bra bussförbindelser, framför allt till Kalmar och Västervik – men även till Stockholm, exempelvis, säger Leif Axelsson (SD), som är oppositionsråd i Oskarshamns kommun.

– Jag trodde faktiskt att kommunens företagsklimat hade blivit bättre i och med att vi har ett borgerligt kommunalråd, Lucas Lodge (M), som ansvarar för de här frågorna. Jag vet att han jobbar mycket med detta. Han får fundera på vad han och majoriteten kan göra bättre. Vi har ju dessutom en näringslivschef i kommunen, så jag trodde att vi skulle få bättre betyg när det gäller informationen till företagen. Jag blev förvånad när jag såg det betyget.

“Behöver ta oss en funderare”

När det kommer till kommunens service och bemötande landar betyget på 3,4 (-0,1 jämfört med förra året).

– Där behöver vi också ta oss en funderare. Det är inget dåligt betyg, men det är inte bra heller. Det är ett medelbetyg. I min värld måste vi höja det betyget. Siffrorna måste analyseras, vi måste höja oss inom flera områden. Här har förstås majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, det största ansvaret. Våra företag är oerhört viktiga. Jag är oerhört tacksam för våra företag, både stora och små och medelstora. De kämpar och ligger i, säger Leif Axelsson.

Leif Axelsson (SD)
Leif Axelsson (SD) är oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

“Svenskt Näringslivs sammanfattning om Oskarshamns kommun visar tydligt att vi står inför betydande utmaningar, särskilt när det gäller infrastrukturen, där vi låg längst ned av Sveriges alla 290 kommuner. Det får mig att känna mig ännu mer bekväm med att vi har gått in och finansierat en satsning på E22:an som egentligen inte skulle ligga på kommunen. En annan sak som blev tydligare i denna mätning är kompetensförsörjningen. Här jobbar vi just nu med ett stort projekt tillsammans med näringsliv och skola som jag hoppas skall bära frukt framöver. Det är viktigt att understryka att Oskarshamn har ett starkt näringsliv som står för 35 procent av regionens varuexport, vilket visar på vår betydelse och potential. Vi är väl medvetna om de utmaningar vi står inför och arbetar hårt för att förbättra företagsklimatet. Vårt mål är att ha det bästa näringslivsklimatet i regionen och vi har initierat flera insatser för att nå dit. Vi tror att det krävs ett långsiktigt och samarbetsorienterat arbete för att nå våra mål, och vi är fast beslutna att fortsätta arbeta tillsammans med näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Detta arbete tar tid, men vi är engagerade och fokuserade på att nå våra ambitiösa mål”, skriver Lucas Lodge i ett mejl.

Högsby

Sammanfattande omdöme: 2,6 (-0,3)

Antal svarande företag: 72

Svarsfrekvens: 39 procent

Kommentar:

”Resultaten för Högsby är länets lägsta. Det sammanfattande omdömet sjunker ytterligare och landar på ett betyg under nivån för godtagbart. Det är det lägsta sammanfattande omdömet Högsby haft på 10 år. Endast frågan om påverkan av brott förbättras, medan alla andra parametrar sjunker eller är oförändrade. Generellt sett är nivån alldeles för låg. Hela 34 procent av företagen i Högsby har det senaste året övervägt att flytta sin verksamhet till en annan kommun på grund av företagsklimatet. Detta är mycket allvarligt och kommunen måste ta detta på allra största allvar”, skriver Svenskt Näringsliv.

Foto: Peter A Rosén (riksväg 37/47)

+1
14
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS