Inga studentflak i Oskarshamn i år

2020-05-28 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Vi får inte se några studentparader och studentflak i Oskarshamn i år.

Transportstyrelsen har infört regler som tar bort den möjligheten.

Efter utspringet vid Oscarsgymnasiet, den 5 juni, avslutas studentfirandet.

– Det känns bra att vi har enats kring ett sätt att fira studenten i år, om än i ett mindre format utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Peter Backhof, verksamhetschef för Oscars skolområde.

”Studenterna kommer att samlas klassvis med sina mentorer för avslutning och springer därefter ut klassvis fördelade på tre tillfällen under dagen, klockan 10.00, 12.30 och 15.00. Utspringet sker bland annat från skolans huvudentré respektive från musikentrén”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande.

Vid utspringet får varje student tas emot av högst två personer.  

 – Om man som anhörig är sjuk, tillhör en riskgrupp eller är över 70 år ska man avstå från att delta, påminner Peter Backhof. 

Skolledningen uppmanar dem som tar emot studenterna att hålla avstånd till varandra och lämna platsen senast 20 minuter efter utspringet för att ge plats åt nästa grupp med studenter.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Oscarsgymnasiet i Oskarshamn. FOTO: PETER A ROSÉN