Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Inreseförbuden till Sverige förlängs till den 31 maj

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SVERIGE

Justitiedepartementet meddelar i ett pressmeddelande att det generella inreseförbudet förlängs från till den 31 maj från och med midnatt. Kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge upphävs. Kravet på att visa upp negativt covid-19-test vid inresa gäller även för resor från dessa länder.

– ”Genom att förlänga det gene­rella inrese­förbudet och kravet på upp­visande av negativt covid-19-test vid inresa från alla länder, minskar risken för ytter­ligare sprid­ning av corona­viruset och att fler människor i vårt sam­hälle insjuknar. På ett ansvars­fullt sätt, i linje med en hem­ställan från Folk­hälso­myndig­heten, upphävs dock de särskilda restrik­tionerna för resor från Danmark och Norge för att under­lätta för de som lever, bor och verkar i våra gräns­regioner”, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Krav på negativt covid-19-test

Det generella inrese­förbudet med krav på att visa upp ett negativt covid-19 test vid inresa gäller, efter förläng­ningen, till och med den 31 maj 2021. Regeringen har dock beslutat att upp­häva de särskilda inrese­restrik­tionerna vid resa från Danmark och Norge. Från och med i dag gäller krav på negativt covid-19-test vid inresa från dessa länder till Sverige, med vissa undan­tag, enligt samma regler som för övriga EES-stater.

Generellt inreseförbud för utländska medborgare

Även fort­sätt­nings­vis finns alltså ett gene­rellt inrese­förbud för utländska med­borgare. Vid inresa från EES-länder innebär inrese­förbudet att man inte får resa in i landet om man inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige.

Från länder utanför EU/EES, så kallade tredje länder, är det enbart personer som tillhör ett undan­tag som får resa in i Sverige och då endast om de dess­utom kan visa upp ett negativt covid-19-test. Kravet gäller utländ­ska med­borgare som är 18 år eller äldre, med vissa undan­tag. Stor­britannien är sedan över­gångs­reglerna efter Brexit löpt ut ett så kallat tredje land och inresor därifrån bör enligt EU:s rekom­menda­tioner regleras på samma sätt som för övriga tredje­länder.

Svenska medborgare ska följa FHMs rekommendationer

Det negativa covid-19-testet får, liksom tidi­gare, inte vara äldre än 48 timmar räknat från när testet gjordes. För arbets­pendlare och gräns­studenter finns det lätt­nader i den tids­gräns på 48 timmar som annars gäller. Dessa ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla.

Svenska med­borgare har alltid rätt att resa in i Sverige och omfattas inte av vare sig inrese­förbud eller testkrav. Men alla som har varit utom­lands, även svenska med­borgare och personer som är undan­tagna från inrese­förbudet eller kravet på negativt covid-19-test, ska följa Folk­hälso­myndig­hetens rekom­menda­tioner till alla som reser in i Sverige från utlandet efter ankomst.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS