Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Insändare om turerna kring skolan i Ruda och förskolan i Långemåla: ”Dags att ta ansvar”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

INSÄNDARE

Det är dags att ta ansvar för ert beslut – Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet!

Det är med förvåning och undran vi läser det pressmeddelande som utbildningsutskottets ordförande Mahmoud Al Mokdad (C) skickat ut om turerna kring Tallåsskolan i Ruda och förskolan Linden i Långemåla.

I den så kallade gula villan i Ruda har det gjorts två besiktningar – en 2020 och ytterligare en 2023.

Läser man protokollen från dessa så skiljer det sig inte nämnvärt däremellan.

”Förvånande”

Så hur det då går från användbart till utdömt är förvånande – i så fall borde byggnaden varit utdömd redan 2020.

Varvid kommunen då har brustit stort i sitt jobb med arbetsmiljön och haft personal och barn i en miljö som kan orsaka allvarliga hälsoproblem!

Den gula villan ska inte användas – men det är inte något som gör att årskurs 4 och 5 behöver tas bort från Ruda.

Återställer man ett av lärarrummen till klassrum så finns det klassrum till samtliga klasser att bedriva undervisning i, i A-form.

Det betyder att den gula villan inte behöver nyttjas alls!

Det har också under resans gång visat sig att de 15 miljoner som det hänvisas till i beslutsunderlaget är en siffra tagen ur luften, vilket kommunen själv har erkänt.

Den kalkyl som numera finns är från den 12 Juni 2023 och ligger på 11 miljoner.

”Är det brukligt för svensk kommunalförvaltning att gissa vad saker koster och ta beslut på dessa gissningar?”

Lennart Karlsson, Gillberga, och Rasmus Evertsson, Långemåla

Är det brukligt för svensk kommunalförvaltning att gissa vad saker kostar och ta beslut på dessa gissningar?

När man sedermera får mothugg, så tar man i all hast fram underlag som man försöker få att överensstämma med gissningarna.

Vidare så har kommunledningen vid flertalet tillfällen hänvisat till att det på kommunstyrelsen den 8 maj hölls en muntlig dragning i ärendet av skolchefen.

Det refereras inte till någon sådan dragning under rubriken beslutsunderlag i ärendet – utan hänvisas bara till beslutsunderlaget som fanns i utbildningsutskottet.

Allt underlag som beslut grundas på skall redovisas i protokollet, även muntliga dragningar.

”Allvarligaste problemet”

Det som är det största och allvarligaste problemet i hela denna situationen är att kommunledningen totalt har frångått den demokratiska processen.

Med den mediala uppmärksamhet som varit kring Högsby kommun under detta året – med allt från att vägra lämna ut offentliga handlingar till medier till att det har lämnats in ett medborgarförslag där förslagsställarna på flertalet punkter pekar på oegentligheter i de demokratiska processerna.

Då kan vi tycka att de borde ta till sig av allt detta.

Nej, då!

”De verkar köra ända in i kaklet och har vad det verkar en attityd om att de är ofelbara”

De verkar köra ända in i kaklet och har vad det verkar en attityd om att de är ofelbara.

Vi kan summera några av de punkter som kommunen helt struntat i med beslutet om Tallåsskolan och förskolan Linden:

• Kommunen har inte haft samråd och diskussioner med barn och vårdnadshavare innan beslut (se skollagen, 4 kap 12§ samt 13§).

• Kommunen har inte hållit barnen informerade om förändringar som påverkar dem (se skollagen 4 kap, 9 §).

• Barnkonventionen artikel 3 och artikel 12 (SFS 2018:1197), har inte beaktats överhuvudtaget. Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. Den analys som finns är en arbetsmiljöanalys på trepunkter.

• Handläggningen av ärendet är bristfällig och partsinsyn har hindrats. Allmänna handlingar med synpunkter och information som berör ärendet har inte presenterats innan kommunstyrelsen fattade beslut och inkomna allmänna handlingar har inte hanterats i enlighet med Högsby kommuns egna riktlinjer. Påståendet att man har haft en dialog faller platt och att beslutet är fattat utan dialog bevisas om inte annat av följande uttalande av kommunstyrelsens ordförande i Barometern-OT den 31 maj i samband med inlämnandet av medborgarinitiativet: ”Ja, men det är klart att vi ska ha en dialog. Jag trodde kanske i min enfald att den här dialogen redan hade startat. Det hade jag ju sett som en naturlig gång. Men det verkar ju som att man inte gjort nånting åt det hållet”.

”Skyller på regeringen”

Kommunledningen i C, S, V började med att skylla ifrån sig på skolchefen i flera intervjuer och tidningsartiklar.

En tjänsteman som har att verkställa de beslut de tar!

Nu skyller man även på regeringen i Stockholm!

Vilket ansvar de själva har som folkvalda att sköta om och ta ansvar för vår kommun, det verkar ha undgått dem.

Kanske dags att börja ta det nu!

Lennart Karlsson, Gillberga

Rasmus Evertsson, Långemåla

Genrebild: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS