Insändare: SD kräver att en folkomröstning genomförs

Insändare: SD kräver att en folkomröstning genomförs

2020-05-26 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Sverigedemokraterna är stolta och glada över folkinitiativets föredömliga arbete med att få till en folkomröstning i syfte att bevara äldreboendena, Charlottagården och Ängsbacken, i Misterhult.

Ni har gjort en berömvärd insats och värnat vår demokrati.

I likhet med alla de medborgare som har engagerat sig i frågan så kräver även vi Sverigedemokrater att en folkomröstning genomförs.

Vi anser att den styrande majoriteten har ett moraliskt ansvar att genomföra en folkomröstning, men tyvärr väljer Socialdemokraterna och Moderaterna att istället sabotera frågan om en folkomröstning genom att rösta emot detta på kommunstyrelsen den 19 maj.

Därutöver har den styrande majoriteten valt att hänga upp sig på teknikaliteter och helt och hållet missat den grundläggande frågan, nämligen att beslutat om att lägga ner äldreboendena i Misterhult saknar förankring i folkviljan.

”Ett svek”

Namninsamlingen har, sett till antalet namnunderskrifter, i allt väsentligt uppfyllt de krav som lagen ställer och att inte genomföra en folkomröstning betraktar vi som ett svek mot medborgarna och vår demokrati.

Från Sverigedemokraternas sida har vi hela tiden motsatt oss att lägga ner äldreboendena Charlottagården och Ängsbacken.

Vi anser att kommunen såväl som våra äldre gagnas av att det finns en variation av äldreboenden och inte minst bidrar detta till att hålla vår landsbygd levande.

Vi betraktar nedläggningen av Charlottagården och Ängsbacken som ett övergrepp på landsbygden.

Sverigedemokraterna anser att politiken måste kännetecknas av respekt för medborgarna och att beslutsfattande måste vara förankrat i folkviljan. Därtill ska den politiska processen genomsyras av ärlighet och transparens. Tyvärr har processen kring äldreboendena i Misterhult inte hanterats på detta sätt. Istället har Socialdemokraterna och Moderaterna valt att bortse från folkviljan och att inte ta boende och medarbetares upplevelser på fullt allvar.

”Hedervärda medborgare”

Sverigedemokraterna kräver nu att vi tar ansvar för våra äldre, vår kommun och vår demokrati. I våra ögon är våra äldre hedervärda medborgare som har rätt till en god ålderdom.

Vi kommer att på alla möjliga sätt kämpa för att en folkomröstning ska genomföras.

Michael Erlandsson (SD), Gruppledare.                                          

Leif Axelsson (SD), Ledamot socialnämnden.

Jan Johansson (SD), Ersättare kommunstyrelsen.                                                         

Ulla Bengzon (SD), Ersättare kommunstyrelsen.

Michael Erlandsson (SD). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Leif Axelsson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn